Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Střechy nových vodojemů v pražské ZOO

Zveřejněno: 29. 11. 2023
Zdeněk Hájek, DiS.
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Praha Hostivař, Kladno, Mělník
Všechny články autora

Stavba vodojemů v pražské ZOO proběhla v roce 2022. Je součástí výstavby nových stájí a výběhu pro koně. Kruhové objekty jsou postaveny z vodostavebního betonu a jsou částečně zapuštěny do svahu, kdy vegetační vrstvy střechy navazují na okolní terén.

Prostory vodojemů jsou typické tím, že je uvnitř celoročně nízká teplota (obvykle 0-10°C). V zimním období bude docházet k difuzi vodní páry směrem ven, v létě naopak. Teplota v průběhu roku může kolísat. Pokud mají konstrukce obálky budovy lepší izolační schopnost, pak teplota v průběhu roku kolísá méně, pokud mají horší izolační schopnost, teplota kolísá více. Obdobně to platí pro akumulační schopnost konstrukcí obálky. Čím vyšší akumulační schopnost konstrukcí, tím menší výkyvy teplot. Zateplení obálky (nadzemního vodojemu) nebo dostatečná akumulace (podzemního vodojemu) jsou klíčové parametry, které brání zamrznutí vody v zimním období a přehřívání vody v letním období. Při zateplování vodojemů je pro volbu tloušťky tepelné izolace ne tak důležité splnění požadavku na součinitel prostupu tepla, ale spíše zajištění stabilního prostředí uvnitř vodárny. Další typickou vlastností vodojemů je vysoká relativní vlhkost, která bude dosahovat v určitých částech roku až 100%. U vodojemů se zpravidla neinstaluje úprava vlhkosti. Za těchto podmínek je zřejmé, že není možné splnit požadavek na vnitřní povrchovou teplotu. Je nutné předepsat povrchovou úpravu takovou, která bude trvale odolávat důsledku kondenzace vlhkosti na površích konstrukcí. Je potřeba také myslet na to, že povrchová úprava musí být zdravotně nezávadná, neboť přichází do kontaktu s pitnou vodou.

Konzultacemi systému povlakové hydroizolace jsem se podílel na řešení plochých vegetačních střech vodojemů. Střechy jsou pultové, na straně ke svahu jsou ukončeny hranou pod úrovní terénu, na druhé straně, která vystupuje nad terén, jsou ukončeny atikou (Obr. 1 a 2).

Jako materiál hydroizolace byly zvoleny asfaltové pásy. Jednou z výhod tohoto řešení je jednoduchá aplikace asfaltových vrstev střechy na svislou betonovou konstrukci atiky navařením. Další výhodu je výrobní šířka role 1m usnadňující tvarování hydroizolačního povlaku na oblé konstrukci vodojemu. Provedená skladba je modifikovanou skladbou (ST.2005D) ze Stavební knihovny DEK.

Vrstvy vegetační střechy

  • Ochranné a hydroakumulační vrstvy

  • ELASTEK 50 Garden - celoplošně natavený vrchní pás

  • Glastek 30 Sticker Ultra – samolepicí podkladní pás

  • Rovné desky XPS tl. 200mm – lepené k podkladu

  • Spádové klíny EPS100 od 20mm spád 1,5% - lepené k podkladu

  • GLASTEK AL 40 Mineral + Penetrační asfaltový nátěr

  • Stropní konstrukce z vodostavebního betonu

Samolepicí podkladní pás byl aplikován na desky z extrudovaného polystyrenu. Při svařování vrchního pásu zejména v detailech bylo nutné postupovat obezřetně, aby teplotou hořáku nebyla poškozena tepelná izolace.

Tvarování povlakové hydroizolace na obloukové tvary bylo dosaženo postupným nařezáváním pruhů asfaltového pásu na segmenty s následným převařením řezu záplatou. Obdobným způsobem bylo řešeno formátování dílů oplechování koruny atiky (Obr. 10).

Výsledkem výstavby vodojemů je technicky funkční zařízení, které ladí s přírodním prostředím ZOO (Obr. 11).

Partneři programu