Logo Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


DEKPARTNER

Prohlášení společnosti DEK a.s.

Společnost DEK a.s. tímto prohlašuje, že v souladu s pravidly programu DEKPARTNER poskytne zdarma všem účastníkům programu technickou podporu nezbytnou pro dosažení správného návrhu a zabudování našich výrobků a stavebních systémů.

V Praze, dne 01.01.2020

Partneři programu