Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

Sborník 2022

 • Sborník

Sborník obsahuje články konzultačních techniků působících v rámci prodejních míst společnosti STAVEBNINY DEK po celé ČR.

Stáhnout v PDF

Nastavení technické podpory v roce 2022

 • DEKTIME

Vážení projektanti, architekti, technicky zaměření specialisté, partneři,

dovolte mi, abych popřál v novém roce trvalé zdraví nejen vám, ale i vašim blízkým, což se dnes zdá být nezbytnou podmínkou, aby se opět na delší dobu vrátil klid a pohoda a mohli jste si lépe vychutnat pocity radosti a štěstí při úspěších dosažených během vašeho profesního či soukromého života.

Přečíst podrobnosti

Kondenzace v dutině přesahu střechy

 • DEKTIME
 • Konstrukční detail
 • Porucha vada
 • Střecha nepochůzná
 • Kondenzace

Konzultační technik ing. Petr Hofman pomáhal hledat příčiny hnědých skvrn na fasádě. Některé indicie ukazovaly na ptáky, kteří již jednou, v době, kdy stavba nebyla dokončená, způsobili škody na okraji střechy. Nakonec se ukázalo, že problém je jinde. Potvrdilo se, že detaily rozhodují o úspěchu realizace.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Problematika teras nad bytovými jednotkami

 • DEKTIME
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Hydroizolační konstrukce a opatření, hydroizolace
 • Spolehlivost podle ČHIS

Konzultační technik Atelieru DEK působící na liberecku se ve svém článku zaměřil na problémy, které vznikají majitelům bytů, nad nimiž jsou terasy patřící k bytům jiných majitelů. Zkušenosti ukazují, že je třeba přístup k případné opravě hydroizolace v terase předem ošetřit smluvně, nebo musí být hydroizolace navrhována tak, aby byla spolehlivá, i když bude zcela nepřístupná pro opravy.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Degradace stěn dřevostavby způsobená neudržovaným odvodněním střechy

 • DEKTIME
 • Dřevostavba sloupková
 • Porucha vada
 • Vliv vody a vlhkosti

Dřevostavby mají nesporně své místo v řešení udržitelné výstavby. Je ale třeba mít na paměti, že jsou mnohem citlivější na působení vody a vlhkosti. V tomto případě se potvrdilo, že i údržba systémů obsahujících nebo vedoucích vodu v dřevostavbě a v její blízkosti musí být přísnější.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Výskyt trhlin na stěnách pod stropy z předpjatých panelů

 • DEKTIME
 • Porucha vada
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Problémy dřevostaveb spojené s poruchami instalací

 • DEKTIME
 • Dřevostavba sloupková
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Porucha vada

Poškození dřevěných nosných konstrukcí dřevostaveb vlivem působení vody, která se do konstrukce dostane, je situací, do které by se jistě nechtěl z pohledu majitele domu dostat nikdo z nás. Je tedy velmi důležité už v návrhu staveb použít selský rozum a zvážit všechna rizika proniknutí vody k dřevěné konstrukci.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Realizace nadkrokevního systému TOPDEK (nejen) na masivní nosné konstrukci střechy

 • DEKTIME
 • Řešení DEK
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci

Tento článek nabízí další ukázku velmi povedené realizace domu s nadkrokevní skladbou TOPDEK. Skladba TOPDEK umožnila realizaci estetického záměru stavebníka a přispěla k uživatelskému komfortu.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Vlhkostní problémy lehké panelové střechy

 • DEKTIME
 • Střecha nepochůzná
 • Kondenzace
 • Životnost
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Porucha vada

V červenci roku 2020 se na nás obrátilo Město Dobruška s žádostí o konzultaci vlhkostních problémů střechy základní školy. Do střechy, která byla provedena v roce 2001, již delší dobu zatéká. To se projevuje mokrými fleky na sádrokartonovém podhledu a při intenzivním dešti dokonce úkapem vody spárami mezi sádrokartonovými deskami a to zejména v okolí světlíků.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Oprava hydroizolácie strechy nad bazénom

 • DEKTIME SK

Príčinou výskytu vody na oceľových konštrukciách medzi dolným a horným plášťom strechy je pravdepodobne prenikanie vodnej pary parotesniacou vrstvou z asfaltovaného pásu, ktorý je perforovaný okolo závesov podhľadu a nedostatočné vetranie vzduchovej vrstvy. Voda potom steká po oceľových profiloch do styčníkov priehradovej konštrukcie.

Přečíst podrobnosti

Partneři programu