Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
1
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

VÝSKYT TRHLIN NA STĚNÁCH POD STROPY Z PŘEDPJATÝCH PANELŮ

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Výskyt trhlin na stěnách pod stropy z předpjatých panelů

 • DEKTIME
 • 9
 • 2021
 • Porucha vada
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

HAVÁRIE KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ SE ZABUDOVANÝM DŘEVEM NA JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STŘECHÁCH S POVLAKOVÝMI HYDROIZOLACEMI

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 5
 • 2019

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Havárie konstrukčních detailů se zabudovaným dřevem na jednoplášťových střechách s povlakovými hydroizolacemi

 • DEKTIME
 • 6
 • 2018
 • Porucha vada
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo

Konstrukční desky z dřevní hmoty jsou snadno dostupným, velmi dobře zpracovatelným materiálem s přijatelnými mechanickými vlastnostmi. Proto jsou hojně používané pro vytváření nosných vrstev střech i pro realizaci jejich detailů. Stále však je třeba si připomínat, že dřevo, jako přírodní materiál, může být náchylné na poškození vlhkostí nebo biologickými faktory na vlhkost vázanými.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

NÁVRH ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH V SOULADU S NOVOU ČSN 75 6760 VNITŘNÍ KANALIZACE

 • DEKTIME
 • 2014

Na konci loňského roku jsme pro Vás v článku INFO DEKPARTNER 2013-09 připravili shrnutí několika hlavních zásad pro navrhování odvodnění plochých střech, kterými se řídí technici Atelieru DEK. Součástí článku byla také ukázka zjednodušeného postupu návrhu dimenze odvodňovacích prvků pro gravitační systém odvodnění. Vzhledem k tomu, že 1. ledna 2014 byla vydána nová česká technická norma ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace s datem účinnosti 1. února 2014, která se návrhu gravitačního odvodnění střech přímo týká, tak Vám v tomto článku přinášíme soupis hlavních bodů majících vliv na návrh dimenzování odvodňovacích prvků střech. Novinkou je především kapitola podrobně se věnující nouzovému odvodnění (bezpečnostním přepadům) zajišťujícímu odvádění srážkové vody ze střechy, balkónu nebo lodžie v případech, kdy střešní vtoky, výtoky střešních žlabů nebo potrubí nestačí srážkovou vodu odvádět z důvodu přetížení nebo ucpání.

Přečíst podrobnosti

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ TVARU, DIMENZE A ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH

 • DEKTIME
 • 2013

Dobře navržené odvodnění střešní plochy je základním předpokladem správné funkce střechy jako celku, který chrání vnitřní prostředí proti přímému působení atmosférických vlivů. Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led. Zároveň je doporučeno zvážit použití odvodňovacího systému i u říms, atik, teras, balkónů, lodžií, markýz a jiných vůči exteriéru exponovaných vodorovných konstrukcí, u kterých existuje riziko, že z nich stékající voda bude negativně působit na níže položené konstrukce objektu nebo na provoz v objektu a kolem něj.

Přečíst podrobnosti

PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO PÁSU PROVÁDĚNÁ ZDOLA

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 5
 • 2008

Hledání příčin vlhkostních poruch v interiéru bytového domu, rozbor příčin, návrh nápravných opatření, jejich realizace a následná kontrola.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Partneři programu