Školám se stavebními obory nabízíme zajištění odborných podkladů pro výuku, technické přednášky regionálních techniků ve škole, instalaci specializovaných programů pro stavebnictví a oceňování, včetně technické podpory vyučujících.

Registrací do systému DEKPARTNER získají vyučující i studenti přístup k profesionálním podkladům (katalogy obsahující skladby a systémy DEK, projekční publikace, montážní videa, programy pro stavebnictví a oceňování, nástroje pro tvorbu BIM modelu, detaily ad.), které se uplatní ve výuce, při vypracování ročníkových prací i závěrečných zkouškách.

Studentům vysokých škol nabízíme možnost spolupráce při tvorbě bakalářských, diplomových i disertačních prací.