Logo Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Pan docent Kutnar slaví 80. narozeniny

Zveřejněno: 23. 11. 2022
Ing. Luboš Káně, Ph.D.
DEK a.s., technický ředitel
Všechny články autora

Vysokoškolský pedagog, soudní znalec, autorizovaný inženýr, který ovlivnil několik generací inženýrů ve vnímání významu hydroizolací a potřeby komplexního přístupu k řešení hydroizolací a střech. Byl pořadatelem odborných kongresů zaměřených na uvedenou problematiku. Vydal několik monografií, napsal množství článků a příspěvků do sborníků, vystupoval na odborných konferencích a kongresech.

V roce 1989 založil expertní a znaleckou kancelář KUTNAR – Izolace staveb. Byl prvním předsedou České hydroizolační společnosti ČSSI založené v roce 2012. Podílel se na tvorbě směrnic ČHIS. Dne 1.10.2018 obdržel za celoživotní přínos architektuře a stavitelství cenu Jože Plečnika. V listopadu 2018 byl oceněn čestným členstvím ČSSI.

Působil jako garant odborných seminářů a konferencí pořádaných společností DEK a.s. Do jejich náplně aktivně přispíval hodnotnými přednáškami shrnujícími poznatky ze znalecké praxe nebo zaměřenými na výklad textů technických norem, jichž byl autorem nebo spoluautorem.  Korigoval odborné texty vznikající v ATELIERU DEK a vydávané společností DEK a.s., dohlížel na jejich odbornou úroveň. Ovlivnil odborný rozvoj mnoha pracovníků v technických funkcích ve společnostech DEK a.s. a STAVEBNINY DEK a.s.

Významnou součástí celoživotního díla pana docenta Kutnara je tvorba českých technických norem. V případě druhé generace normy Navrhování střech z roku 1999 a souboru norem Hydroizolace z roku 2000 byl zpracovatelem norem a vedoucím řešitelských týmů.

Zde je jejich základní přehled:

1973 – 1975      Formulace první generace ČSN 73 1901 Navrhování střech (spoluautor)

1984 – 1999      Formulace druhé generace ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

1984 – 2000      Formulace

                            ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

                            ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

                            ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

2007 – 2008      ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (spoluautor)

2010 – 2011      Formulace třetí generace ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (spoluautor)

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. stále aktivně sleduje dění ve společnostech skupiny DEK, v České hydroizolační společnosti ČSSI i v aktuální tvorbě českých technických norem. Neodpustí si často přísné glosy k současnému vývoji. Přejeme mu stálé zdraví do dalších let. 

 

Partneři programu