Preambule

Společnost DEK a.s. ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně vyhlašuje pro studenty 3. ročníku středních průmyslových škol stavebních soutěž DEKTALENT.

Soutěž je rozdělena do dvou kol - školního a zemského.

Soutěž si klade za cíl zvýšení prestiže oboru, škol a profese vyučujícího.

Cílem školního kola je motivovat studenty k dalšímu studiu a prohloubení znalostí v oboru, k osobní invenci a k odevzdání kvalitního ročníkového projektu. 

Cílem zemského kola je vytvoření společné platformy, kde budou mít jednotlivé střední školy možnost vzájemně porovnat úroveň odevzdaných prací a výsledky svých studentů. Soutěž má ambici přispět ke zvýšení kvality výuky vytvořením konkurenčního prostředí mezi školami. A díky zpětné vazbě odborníků z akademického prostředí i stavební praxe zprostředkovat školám, vyučujícím a studentům nové poznatky a trendy z oboru.

Skupina DEK se zavazuje podpořit tuto soutěž jak odměnami pro nejlepší studenty a jejich vyučující v obou kolech soutěže, tak i poskytnout kvalitní technickou podporu včetně profesionálního softwarového vybavení školám a studentům.

Přihláška do soutěže

Soutěže se mohou účastnit všechny střední průmyslové školy stavební v České republice a přizvané školy ze Slovenské republiky.

Školu přihlašuje do soutěže vedoucí ročníkových prací e-mailem na adresu soutez@dek.cz. Do těla e-mailu uveďte IČ školy, počet studentů v ročníku, jméno a telefonní číslo vedoucího ročníkových prací. Soutěže se na základě této registrace mohou účastnit všichni studenti ročníku.

Termín odevzdání přihlášky školy do soutěže je 30. 11. 2023.

Školní kolo

Odevzdání projektů, podmínky

Předpokládá se zpracování projektu o minimálním rozsahu rodinného domu, použití konstrukčního a materiálového řešení není limitováno.

Podmínkou účasti v soutěži je zpracování návrhu stavby s využitím alespoň jedné skladby nebo systému ze Stavební knihovny DEK a odevzdání práce včetně prezentačního tabla projektu vedoucímu ročníkové práce a pořadateli soutěže sdílením přes cloudové úložiště BIM PLATFORMA.

Odměny

Pro školní kolo jsou vypsané odměny v hodnotě 1 000 / 1 500 / 2 000 / 2 500 / 5 000 Kč pro pět nejlepších studentů podle hodnocení pedagogů školy a 5 000 Kč pro vedoucího ročníkových prací.

Vyhlášení výsledků

O pořadí studentů ve školním kole rozhoduje vedoucí ročníkových prací. Slavnostní vyhlášení s předáním odměn studentům a vyučujícím proběhne po dohodě mezi vedoucím ročníkové práce a místně příslušným konzultačním technikem Atelieru DEK v červnu 2024.

Zemské kolo

Odevzdání projektů, podmínky

Zemského kola se účastní vítězný projekt z každé školy. Na projektu lze dále pracovat až do termínu odevzdání práce 31. 12. 2024. Výsledné dílo včetně prezentačního tabla projektu a prezentace projektu se odevzdává sdílením pořadateli a partnerovi soutěže přes cloudové úložiště BIM PLATFORMA.

Odměny

Pro zemské kolo jsou vypsané odměny v hodnotě 10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 / 30 000 Kč pro pět nejlepších studentů podle hodnocení odborníků z Fakulty stavební VUT a holdingu DEK a 10 000 Kč pro vedoucího každé oceněné ročníkové práce.

Úspěšné projekty společně s medailonky studentů, vedoucích ročníkových prací a škol budou prezentovány v časopisu DEKTIME a na webových stránkách skupiny DEK a Fakulty stavební VUT.

Vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení zemského kola soutěže s předáním odměn studentům a vyučujícím proběhne na půdě Fakulty stavební VUT Brno v únoru 2025. Součástí bude krátká prezentace projektu studentem před odbornou komisí v délce 3 minut. O pořadí studentů v zemském kole rozhoduje hlasování odborné komise.

Doprovodný program

Součástí zemského kola bude prezentační den fakulty s doprovodným programem pro všechny oceněné studenty ze školních kol a jejich pedagogy.