Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Dřevěný dům ze systému DEKPANEL na roštu a prefabrikovaných betonových pilotách

Zveřejněno: 8. 3. 2023
Ing. Peter Hurban
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Ostrava - Hrušov, Nový Jičín, Frýdek - Místek
Všechny články autora

Systému DEKPANEL jsme se věnovali i v minulém vydání DEKTIME. Konzultační technik Jiří Macura na realizaci nástavby školní budovy prezentoval výhody konstrukčního systému z masivních šroubovaných dřevěných panelů. Jeho kolega Peter Hurban v tomto článku na novostavbě rodinného domu prezentuje u nás zatím méně obvyklý, ale pro dřevostavbu velmi vhodný způsob založení.

Novostavba rodinného domu je zajímavá už svou dispozicí, sestávající ze tří panelových bloků s dřevěnými stěnovými panely s integrovanou vzduchotěsnicí fólií DEKPANEL D 81 F, resp. BF (varianta, kdy je jedna vrstva prken nahrazena pohledovou biodeskou). Bloky jsou vzájemně propojeny výrazným prosklením. Vnitřní prostory jsou doplněné o kryté závětří a terasu. Panelové obvodové stěny jsou zateplené.

Jak je z řezu patrné, dům je výškově osazen zhruba půl metru nad úrovní upraveného terénu. Toho je dosaženo založením na prefabrikovaných betonových zarážených pilotách, které vynášejí nosný rošt podlahy z KVH hranolů. Stavba je tak po technické stránce chráněná před působením zemní vlhkosti a před pronikáním radonu z podloží, byť za cenu větší ochlazované plochy. Skladba celé podlahy od interiéru je následující:

 • leštěný podlahový beton vyztužený plastovou kari sítí s teplovodním vytápěním, tl. 80 mm,

 • PE folie DEKSEPAR, tl. 0,2 mm,

 • tepelná izolace EPS 150, tl. 80 mm,

 • provizorní hydroizolace TOPDEK AL BARRIER, tl. 2,2 mm,

 • záklop z OSB desek, tl. 2 x 25 mm,

 • nosný KVH rošť výšky 220 mm, vyplněný tepelnou izolací UNIROL PROFI,

 • opláštění CETRIS BASIC, tl. 10 mm.

Na hlavy pilot se osadily kovové patky pro upevnění roštu. Důležitou součástí podlahové desky je provizorní hydroizolační ochrana vrstev desky před srážkami. Zkompletovaná deska je podkladem pro montáž stěnových panelů. Ty se na jednopodlažní stavbě osazují pomocí hydraulické ruky nákladního auta, které panely na stavbu dopravuje, bez nutnosti další těžké mechanizace. Panely se ve výrobě na auto nakládají v opačném pořadí, než v jakém jsou na stavbě zabudovávány. Na stavbě se tak nemusejí překládat a montáž je rychlá. Po osazení se panely k podkladu kotví pomocí ocelových úhelníků a jejich stabilita se dočasně zajišťuje pomocí hliníkových rozpěrných tyčí (Obr. 12).

Po zabudování stěnových panelů následuje montáž stropu. Ten je, společně s nosným roštem podlahy, rovněž součástí dodávky DEKWOOD divize společnosti STAVEBNINY DEK. Skladba ploché střechy nad nosnou konstrukcí je navržena jako jednoplášťová – nevětraná, což umožňuje provedení pohledové nosné konstrukce i jejího záklopu. Skladba pak vypadá následovně (od exteriéru):

 • hydroizolační EPDM fólie Firestone, tl. 1,14 mm,

 • tepelná izolace Kingspan Therma TR 27, tl. 40 mm,

 • spádové klíny ve spádu 3 % z EPS 150, tl. 60 – 165 mm,

 • tepelná izolace EPS 150, tl. 100 mm,

 • parozábrana TOPDEK AL BARRIER, tl. 2,2 mm,

 • OSB, tl. 15 mm,

 • pohledová biodeska, tl. 19 mm,

 • nosná stropní konstrukce.

Zbývá provedení skladby fasády. Její finální pohledovou vrstvu bude tvořit svislý modřínový obklad. Fasáda je po celém obvodu krytá římsou. Ve snaze vyřešit skladbu s co nejmenší tloušťkou byl dvousměrný rošt nahrazen šikmými latěmi vymezujícími větranou vzduchovou vrstvu. Skladba obvodové stěny je, v převládající ploše, navržena následovně (od interiéru):

 • stěnový panel DEKPANEL D 81 BF, tl. 81 mm,

 • tepelná izolace STEICO Therm Dry, tl. 200 mm (v patě stěny DEKPERIMETER SD),

 • difúzní fólie DEKTEN PRO,

 • dřevěné latě 60 x 40 mm, kladené šikmo,

 • svislý modřínový obklad, tl. 19 mm.

Závěrem lze říct, že se originálně navržený dům svým osazením nad terén elegantně vyhýbá jednomu z největších ohrožení dřevostaveb. Tím je namáhání spodní stavby vodou a vlhkostí a z něj plynoucí riziko destrukce dřevěných konstrukčních prvků. Samozřejmě je třeba zajistit, aby mezera pod domem zůstala stále otevřená a větraná.

Obecně známou, bohužel však často porušovanou zásadou, je, že dřevostavba má být založena minimálně 300 mm nad úroveň okolního upraveného terénu. To se obvykle neslučuje s představou stavebníka o podobě vstupu do objektu. Tlaku stavebníků na nižší osazení domů nesmí podlehnout ani projektant ani zhotovitel. Zásady hydroizolační ochrany staveb jsou obsaženy ve směrnici České hydroizolační společnosti 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.

Nezbývá než poděkovat níže uvedeným autorům projektu i zhotovitelům stavby za poskytnuté podklady, možnost výstavbu dokumentovat a podílet se na ni.

Projekční kancelář: KLAR/Kocián & Liška architekti s.r.o.

Spoluautoři návrhu dřevěných konstrukcí: Ing. Pavel Uherka, Petr Smaženka (DEKWOOD s.r.o.)

Dodavatel dřevostavby: VSF Novotný s.r.o.

Základové konstrukce: Beramo Pile s.r.o.

Komunikace a inženýrské sítě: VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o.

Partneři programu