Proškolení konzultační technici STAVEBNIN DEK jsou i v roce 2022 připraveni poskytovat kvalitní technický servis. V této souvislosti bych si dovolil vyzdvihnout některé oblasti dostupné podpory v rámci programu DEKPARTNER, případně informovat o jejím rozšíření.

Tištěné podklady

Pro podporu vašich projekčních aktivit jsou u konzultačních techniků k dispozici zejména tyto podklady:

 • Katalog SKLADBY A SYSTÉMY DEK

 • Katalog DEK STAVEBNINY

 • Katalog DEKMETAL

 • Katalog BEST

 • Příručka GREENDEK

 • Sborník DEKTIME SPECIÁL

Software a webové aplikace

Přehled aplikací přístupných partnerům registrovaným v programu DEKPARTNER v roce 2022 zdarma:

 • STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK - komplexní databáze materiálů, skladeb, detailů a stavebních výrobků

 • BIM PLATFORMA - webové prostředí pro správu projektů (objektů) po celou dobu jejich životnosti

 • TEPELNÁ TECHNIKA 1D - program pro tepelnětechnické výpočty skladeb

 • HYDROIZOLACE - program pro návrh vhodné hydroizolační konstrukce na základě známých okrajových podmínek stavby

 • ANTIRADON - program pro výpočty koncentrace radonu pronikajícího z podloží do vnitřního prostředí budov a dimenzování protiradonových opatření

Dále si dovolujeme Dekpartnerům doporučit vyzkoušet za zvýhodněných podmínek:

 • DEKSOFT ŠKOLA - vzdělávací systém s více než 20ti odbornými webináři ročně na různá témata a program ŠKOLA, kde jsou uloženy záznamy všech webinářů. S licencí programu ŠKOLA získá uživatel přístup na všechny webináře roku 2022 pro projektanty ZDARMA a může se k nim také kdykoli vrátit ze záznamu. Je připraveno mnoho témat, mimo jiné pravidla pro navrhování budov, BIM, poruchy staveb apod., tedy obdobné prezentace jaké znáte z dřívějších Seminářů DEK. Akční cena pro DEKPARTNERY na roční licenci programu ŠKOLA je 1200 Kč bez DPH (sleva 40%) při objednání do 31.3.2022. O licenci programu ŠKOLA si stačí napsat na info@deksoft.eu.

 • Aplikace KUBIX - aplikace určena pro velmi rychlé sestavení předpokládané ceny stavby a pomůže Vám se základní optimalizací stavebních nákladů ve fázi definování investičního záměru. Aktuálně je možné ocenit novostavby a demolice rodinných domů, bytových domů, administrativních budov a skladovacích hal.

Partneři registrovaní v programu DEKPARTNER mají navíc možnost získat za zvýhodněných podmínek licence či programy z portálu:

 • DEKSOFT - sleva 20% z ceny + další slevy možno získat dle výše aktivního zapojení do bonusového programu DEKPARTNER

 • ÚRS CZ, a.s. a nově i CALLIDA, s.r.o. - slevu dle výše aktivního zapojení do bonusového programu DEKPARTNER.

 • First information systems, s.r.o - slevu na ověřenou aplikaci z portálu buildary.online Elektronický stavební deník dle výše aktivního zapojení do bonusového programu DEKPARTNER.

 • Bricscad - CAD software pro 2D kreslení, 3D modelování, BIM

Uvedené aplikace a programy včetně mnoha dalších lze spustit přímo ze stránek www.dekpartner.cz v sekci Technická podpora, či z panelu Aplikace. Případné platby lze s výhodou uhradit také body DEKPARTNER z bonusového programu. 

Bonusový program

Velice nás těší stále se zvyšující zapojení partnerů v bonusovém programu. Během roku 2021 byly do programu zařazeny také betonové výrobky společnosti BEST a.s. Podrobnější informace o možnosti zapojení do bonusového programu získáte na www.dekpartner.cz v sekci Bonusový program. Díky tomu se zase rozšířila příležitost pro naše aktivní partnery z řad projektantů získat výhodně následující služby či programy z portfolia společností holdingu DEK.

Dále se během nadcházejícího roku můžete těšit například na:

 • Nový portál www.dekpartner.cz - moderní design, rychlé spouštění webových aplikací, zpřehlednění obsahu, efektivní vyhledávání a filtrování informací, propojení s ostatními webovými portály DEK a mnoho dalších vylepšených funkcí.

 • Konfigurátor RD - program pro navrhování rodinných domů se stanovením ceny domu, energetické náročnosti a dalšími funkcemi pro projektanty. Jednoduché zjištění a evidence představy Vašeho investora o rodinném domě, který mu máte naprojektovat.

 • Obecný konfigurátor staveb - program pro plánování projektů pozemních staveb s výpisem typologických i technických požadavků na lokalitu, stavbu a její části. 

Pro předání a seznámení s uvedenými technickými podklady, novinkami v sortimentu nebo službách, či pro pomoc při zprovoznění účtů a programů jednotlivých společností patřících do skupiny DEK vám jsou k dispozici konzultační technici působíci na prodejních místech STAVEBNIN DEK a.s.

S celým týmem DEKPARTNER se těšíme na další spolupráci

Ing. Libor Zdeněk