Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Ohlédnutí za DEKWEBINÁŘI 2023

Zveřejněno: 13. 4. 2023
Ing. Jan Matička
DEK a.s., znalec
Všechny články autora
Ing. Luboš Káně, Ph.D.
DEK a.s., technický ředitel
Všechny články autora

V únoru a březnu proběhly za velkého zájmu posluchačů dva webináře s podtitulem PORUCHY – REKONSTRUKCE – NOVÉ SYSTÉMY. Kompletní záznamy obou DEKWEBINÁŘŮ 2023 jsou nyní všem volně přístupné k dalšímu shlédnutí. V tomto článku reagujeme na vybrané dotazy, které nám v průběhu nebo po vysílání došly.

DEKWEBINÁŘE 2023 lze znovu shlédnout na tomto odkazu.

Otázky a odpovědi

1 díl

Nový systém nosných konstrukčních prvků – betonové překlady a univerzální stropy BEST (Ing. Martin Sochor, Ing. Pavel Šafrata):

Dotaz 1: Máte zpracované BIM knihovny s překlady a stropy BEST pro další využití v programu Archicad?
Odpověď 1: Ano, skladby stropů jsou ve Stavební knihovně DEK, odkud je možné je vkládat prostřednictvím pluginu do všech podporovaných projekčních programů (Archicad, Revit, Bricscad, Allplan). Na stejném místě najdete i překlady, které lze formou generických objektů vkládat do Vašich projektů.

D2: Kde je možné najít podklady ke stropním systémům
O2: Podklady ke stropům i překladům naleznete ve Stavební knihovně DEK, případně na webu best.cz. Podrobné informace k systému stropů s předepnutými nosníky zašleme na vyžádání (stropy@best.cz).

D3: Jak můžu získat cenovou nabídku?
O3: Poptávku včetně výkresů v pdf případně dwg zašlete na email stropy@best.cz. Cenovou nabídku včetně kladecího plánu stropu obdržíte do pěti pracovních dnů.

D4: Je součástí nabídky i statické posouzení stropu?
O4: Kladecí plán stropu se standardními nosníky s příhradovou výztuží i s předpjatými nosníky je vždy kontrolován autorizovaným statikem. V případě zájmu je možné za příplatek dodat i výstup opatřený autorizačním razítkem statika. Přesto je potřeba návrh stropu odsouhlasit odpovědným projektantem celé stavby.

Příčiny rozsáhlého zatékání do podlah nepodsklepené vily a realizace opravy (Ing. Adam Vala)

D5: Dobrý den, jak se řeší detail v případě bezbariérového přístupu do objektu/ na terasu? Při tloušťce podlahové kce 300 mm +150 mm upraveného terénu od podkladního betonu máme rozdíl 450 mm, tzn. 3 schody.

O5: Poloha předpokládané vodorovné hydroizolace na podkladním betonu 150 mm nad upraveným terénem je z hlediska ochrany stavby před nežádoucím působením vody v souladu se směrnicí České hydroizolační společnosti ČHIS 01. Na základě zkušeností se s tímto doporučením ztotožňujeme, je-li to možné, tedy 3 schody. Bezbariérový přístup k úrovni podlahy lze zajistit šikmou rampou, která bude na kontaktu s obvodem domu opatřena odvodněným žlabem nebo bude krytá přesahující konstrukcí domu.

D6: Jak byl kotven soklový polystyren?

O6: V daném případě nevhodně osazeného objektu, kde již nebylo možné úroveň vodorovné hydroizolace vůči úrovni terénu změnit, bylo provedeno mechanické kotvení soklové tepelné izolace, kotva byla >150 mm  nad úrovní terénu. V našich podkladech doporučujeme úroveň vodorovné hydroizolace nepodsklepeného domu min. 150 mm nad úrovní upraveného terénu, kotvy soklové tepelné izolace pak doporučujeme umisťovat nad touto úrovní.

Terasy Paláce Lucerna:

D7: Jak se řešilo zateplení stropních konstrukcí Paláce Lucerna?

O7: V rámci dosud provedených prací nebylo zateplení stropů provedeno. Konstrukce jsou z tepelnětechnického hlediska v původním stavu. Tepelněizolační funkci na některých terasách částečně plní vrstvy násypu. Předmětem zadání bylo zajištění konstrukce před zatékáním a vytvoření pochůzné vrstvy pro obnovu funkce terasy. Výhledově lze uvažovat o vnitřním zateplení systémem z pěnového skla (např. skladba DEK PODHLED TI.8203A katalog Skladby a systémy, str. 526). Návrh a tepelnětechnické posouzení v detailech musí provést specialista a vše bude záviset na záměrech investora a architekta.

V minulosti bylo pod některými terasami provedeno provizorní zateplení z interiéru s využitím lehkého zavěšeného podhledu. Takové systémy vnitřního zateplení, které obsahují parozábranu z fólie lehkého typu nelze v daném případě (obytné místnosti) doporučit. Riziko netěsnosti tenké fóliové parozábrany je obrovské (nejen v ploše, ale zejména v detailech napojení na prostupující a navazující konstrukce) a vedlo by ke kondenzaci vodní páry nad podhledem v chladných obdobích roku.

U nejvyšší terasy nad 8. NP se nyní uvažuje o komplexní rekonstrukci (společně s celým blokem Lucerny směrem do Štěpánské ulice). V jejím rámci by měly být odstraněny všechny stávající vrstvy vč. násypů až na horní povrch původní nosné desky. Odstraněním souvrství vzniká prostor pro standardní zateplení konstrukce ze strany exteriéru. Přesto nejspíše bude nutné doplnit vnitřní tepelnou izolaci z pěnového skla do detailu napojení stropu na nezateplené obvodové stěny zakončené zábradlím, které tvoří významný tepelný most.

 2. díl

Vyhlídková terasa na střeše novostavby vinařství Lahofer (Ing. Jiří Filip):

D9: Jakým způsobem byla provedena betonáž šikmé části obloukové desky?

O9: V betonárně byla speciálně upravována konzistence betonové směsi a betonáž desky ve sklonu probíhala po etapách. Beton byl vypouštěn z bádie manipulované jeřábem.

Vnitřní zateplení obvodových stěn historické budovy v Plzni (Ing. Tomáš Ziegler):

D10: Jak jsou kotveny radiátory ke stěně, aby nedošlo k jejich vyvrácení a přitom nebyl významný tepelný most a zóna kondenzace?

O10: Radiátory pouze stojí na nožičkách. Dle informací uživatele objektu dosud k žádné poruše při provozu školy nedošlo. Jejich stabilitě zřejmě přispívá přiznané kovové rozvodné potrubí topné vody. Případnou další stabilizaci by bylo možné řešit nerezovou kotvou, která by měla být v oblasti prostupu izolací z pěnového skla pečlivě zatmelena asfaltovou lepicí hmotou tepelné izolace.

Ze znalecké praxe: Poruchy kontaktního zateplení fasády panelového domu (Ing. Jan Matička):

D11: K řešení sanace KZS drážkováním s využitím systémového řešení SGCP CZ a.s. (webertherm.retec 700) mi chyběla informace, jak byste dostali stávající vlhkost z konstrukce, pokud dokonce tekla voda z izolantu?

O11: V rámci realizace jakýchkoliv sanačních opatření je nezbytné nejprve odstranit vodou nasycenou tepelnou izolaci z minerálních vláken užitou v požárních pásech dodatečně zateplené fasády. To jsme také předepsali v posudku.

Závěrem

Věříme, že náplň webinářů posluchače zaujala a že má smysl pouštět se do příprav dalších dílů.

Partneři programu