Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Poškození PVC fólie kolem skleněného zábradlí na terase bytového domu

Zveřejněno: 17. 10. 2022
Ing. Martin Klimeš
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Vyškov, Brno, Břeclav, Hodonín
Všechny články autora

Již několikrát jsme se v DEKTIME zmínili o přehřívání povrchů střech s povlakovou hydroizolací v důsledku odrazů slunečního záření od prosklených ploch fasád, světlíků nebo zábradlí teras. Dosud jsme se o tomto jevu zmiňovali především v souvislosti s poškozením polystyrenové tepelné izolace ve skladbě střechy. Brněnský konzultační technik Atelieru DEK ing. Martin Klimeš zdokumentoval případ, kde vysoká teplota způsobila degradaci hydroizolačního materiálu.

V poslední době se stále častěji navrhují výplně zábradlí z bezpečnostního skla. Specifickým záměrům architektů nahrává současná úroveň sklářských technologií a technických řešení zabudování bezpečnostního skla do staveb. Na jednom z nových bytových domů, kde byla bezpečnostní skla v zábradlí použita, jsme ale zaznamenali fatální poškození hydroizolační vrstvy.

Jedná se o novostavbu bytového domu, která se stoupající výškou mění půdorysy podlaží a tím dává prostor venkovním terasám bytových jednotek. Skladba souvrství teras je běžnou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev, na které je keramická dlažba světlé barvy na stavitelných terčích. Po obvodu je střecha ukončena atikou, která výškově navazuje na dlažbu terasy. Do konstrukce atiky jsou nakotveny sloupky zábradlí nesoucí skleněné výplně z bezpečnostního skla. Hydroizolační vrstva je tvořena z PVC-P fólie. Koruna atiky je viditelná, pro dosažení estetických záměrů architekta na ní byla použita fólie odstínu antracit.

Terasa je většího rozsahu a sluneční záření na ni dopadá od rána až do pozdního odpoledne. Orientována je na jiho-východ.

Po relativně krátkém čase došlo k poškození fólie na atice, na kterou dopadalo sluneční záření odražené i prošlé a soustředěné skleněnou výplní. Dopad soustředěného slunečního záření na černý povrch fólie vedl k vysoké teplotě povrchu fólie. Přehřátý povrch černé fólie rychle degradoval. Způsob poškození je patrný z fotografií. K degradačním vlivům se mohlo přidat uvolňování těkavých složek materiálů v podkladu, na které vysoká teplota působila také, uplatnit se mohlo i složení folie potřebné k dosažení černé barvy.

Pro opravu se zvažovalo několik variant. Pouhá výměna PVC by nic neřešila, k poškození by zřejmě došlo brzy znovu. Zakrytím skleněných výplní zábradlí by terasy ztratily vjem otevřeného prostoru. Nabízela se tedy varianta zakrytí hydroizolace na atice. Došlo tedy k opravě PVC fólie a zakrytí atiky plechem.

V návrhu i realizaci teras se použila taková řešení jednotlivých konstrukcí, která lze v současné době považovat za standardní. Ani projektant ani zhotovitel ani konzultační technik Atelieru DEK, který se podílel na návrhu řešení skladeb a detailů některých konstrukcí, nepředpokládali nějaký problém. V daném případě ale za souhry několika okolností došlo k poměrně velké škodě. Sdílením poznatků o tom, jak různá materiálová a technická řešení na stavbách fungují, nebo také nefungují, chtějí konzultační technici Atelieru DEK poskytnout projektantům i zhotovitelům možnost vyvarovat se rizikových řešení a rozhodnutí. V tomto případě je třeba poděkovat i projektantovi a realizační firmě za to, že jsou ochotni své nepříjemné zkušenosti sdílet s technickou veřejností.

Projektant:

Geprostav Hodonín

Generální dodavatel:

Readymat Hodonín

Zhotovitel střechy:

Dvořan Izolmont Bzenec

Partneři programu