Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Realizace šikmé střechy TOPDEK na vlašském krovu

Zveřejněno: 28. 4. 2021
Článek byl publikován v DEKTIME 04/2021

Systém TOPDEK pro nadkrokevní skladbu šikmé střechy máme již dlouhodobě v Atelieru DEK prověřený spoustou realizací. V tomto případě se investor rozhodl, že chce mít pohledové krokve v interiéru tzv. „po vlašsku“ – neboli rovnoběžně s okapem.

Článek vyšel také v DEKTIME SPECIÁL 2022 (viz pdf).

autor
Autor:
Ing. Lukáš Klement
Konzultační technik v regionu Opava

Systém TOPDEK pro nadkrokevní skladbu šikmé střechy máme již dlouhodobě v Atelieru DEK prověřený spoustou realizací. V tomto případě se investor rozhodl, že chce mít pohledové krokve v interiéru tzv. „po vlašsku“ – neboli rovnoběžně s okapem.

Požadavkem investora byl otevřený prostor obývacího pokoje až po střechu. Střecha je sedlového tvaru o sklonu 45° (Obr. 1 a 2). Provedení krokví „po vlašsku“ není u nás časté, proto se náš opavský technik společně s projektanty akce zabýval řešením mechanického upevnění systému TOPDEK a také řešením detailů u okapu a přesahu střechy. Technik pak doporučil investorovi prováděcí realizační firmu Stavby Tomšík, která má bohaté zkušenosti s realizacemi systému TOPDEK. Následovala objednávka materiálů ve Stavebninách DEK.

obr03
Obr. 1 – Pohled na RD
obr04
Obr. 2 – Řez
obr05
Obr. 3 – Realizovaná skladba střechy TOPDEK

Realizovaná skladba střechy (od exteriéru) :

  • plechová krytina
  • separační vrstva - smyčková rohož
  • dřevěné bednění
  • kontralatě 40x60mm (tloušťka větrané vzduchové vrstvy 60 mm), kotveny vruty TOPDEK ASSY
  • doplňková hydroizolační vrstva – DEKTEN MULTI-PRO II
  • tepelná izolace – TOPDEK 022 PIR, tl. 100 mm
  • tepelná izolace – TOPDEK 022 PIR, tl. 140 mm – vložen KVH hranol 120x140mm
  • parozábrana – TOPDEK AL BARRIER
  • OSB deska + sádrokartonová deska
  • ocelový HEB profil (rámová konstrukce) + dřevěná krokev z KVH 80 x180 mm

Krokve „po vlašsku“ jsou upevněny ve vzdálenosti cca 1,2 m do ocelové rámové konstrukce z HEB profilů (Foto 1 a 2). Aby bylo možné pro upevnění střešní skladby využít obvyklé zásady pro upevňování nadkrokevní skladby, bylo navrženo vložení příčných KVH hranolů („falešných krokví“) do spodní vrstvy tepelné izolace. Hranoly byly připevněny k vlašským krokvím. Kotvení se pak navrhovalo dle umístění stavby (větrová a sněhová oblast) s pomocí výpočetního postupu pro klasický systém TOPDEK. Bylo navrženo kotvení pomocí 2 kolmých a 1 šikmého vrutu (Obr. 4 a 5) na délku kontralatě 1,35 m (úsek kontralatě odpovídá šířce difuzní folie pokládané rovnoběžně s okapem). Firma dostala kompletní specifikaci upevňovacích prvků.

obr03
Obr. 4 – Princip kotvení u okapu
obr04
Obr. 5 – Princip kotvení v ploše střechy
obr03
Foto 1 – Ocelová rámová konstrukce z HEB profilů
obr04
Foto 2 – Detail uchycení krokví „po vlašsku“

Záklop střechy byl proveden z OSB 3 desek P+D v tl. 22 mm (Foto 3 a 4), montoval se odshora, kvůli velké rozteči krokví. Parotěsnicí vrstva byla provedena ze samolepicího pásu s AL vložkou TOPDEK AL BARRIER. S ohledem na sklon střechy byly pásy pokládány shora dolů. Podélné spoje jsou samolepicí a střecha tak byla ihned zabezpečena proti provětrnostním vlivům. Parozábrana je u okapu napojena na žb. věnec.

obr03
Foto 3 – Bednění z OSB desek
obr04
Foto 4 – Krokve a bednění v interiéru

Na provedenou parozábranu se prováděla montáž příčné „krokve“ z KVH profilu. Rozteč těchto krokví byla zvolena dle rozměru PIR desky 800 mm (třetina z 2400 mm). Pomocí této krokve byl proveden i přesah střechy u okapu. Mezi příčné „krokve“ byla položena první vrstva tepelné izolace TOPDEK 022 PIR v tl. 140 mm (Foto 5). Následně byla provedena pokládka souvislé druhé vrstvy PIR v tl. 100 mm, rovnoběžně s okapem (Foto 6). Desky jsou spojovány na pero a drážku, malé netěsnosti jsou dopěněny nízkoexpanzní PU pěnou. Štítový přesah střechy je tvořen vysunutím OSB desky (Foto 7).

obr03
Foto 5 – První vrstva tepelné izolace PIR
obr04
Foto 6 – Pokládka druhé vrstvy izolace PIR

Současně s položením tepelné izolace z PIR desek se prováděla montáž doplňkové hydroizolační vrstvy z difuzní folie DEKTEN MULTI-PRO II a také kontralatí o výšce 60 mm. Tloušťka vzduchové mezery byla 60 mm s ohledem na plechovou krytinu. Kontralatě, a tím i skladba střechy, se přikotvily vruty TOPDEK ASSY do příčné „krokve“ (Foto 8). Kontralať byla dělena na délky 1,35 m dle šířky difuzní folie, na každý úsek dle výpočtu připadly 2 kolmé a jeden šikmý vrut. Pro zvýšení těsnosti systému byly použity těsnící pásky pod kontralať DEKTAPE KONTRA.

obr03
Foto 7 – Štítový přesah pomocí OSB desky
obr04
Foto 8 – Kotvení TOPDEK ASSY vruty

Následně bylo provedeno celoplošné bednění z prken (Foto 9). Krytina byla vybrána hladká plechová a byla položena na smyčkovou rohož, která tvoří separační vrstvu (Foto 10 a 11). Krytina byla provedena v souladu s podklady výrobce, včetně větrání hřebene a sněhových zachytávačů (Foto 12 a 13). K záklopu z OSB desek se připevnily sádrokartonové desky vložené mezi krokve „po vlašsku“ (Foto 14). Výsledný podhled se dle informací od investora velmi povedl a splnil jeho očekávání.

obr03
Foto 9 – Celoplošné bednění
obr04
Foto 10 – Separační folie a plechová krytina
obr03
Foto 11 – Podložení krytiny smyčkovou rohoží
obr04
Foto 12 – Sněhové zachytávače
obr03
Foto 13 – Dům těsně před dokončením
obr04
Foto 14 – Hotový interiér

Projektant: Master Design s.r.o.

Zhotovitel střechy: Stavby Tomšík

Konzultační technik Stavebnin DEK: Ing. Lukáš Klement

Partneři programu