Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Ročník 2021

Zveřejněno: 5. 1. 2021
Článek byl publikován v DEKTIME 01/2021

Ani v tomto období nechceme rezignovat na vzájemný osobní kontakt a proto i nadále je vám k dispozici podpora poskytovaná proškolenými regionálními konzultačními techniky STAVEBNIN DEK ať už přímo u vás či pomocí vzájemného vzdáleného propojení elektronickými komunikačními technologiemi.

autor
Autor:
Ing. Libor Zdeněk
Manažer programu DEKPARTNER

Vážení projektanti, architekti, technicky zaměření specialisté,

asi mnozí z vás mi dají za pravdu, že naprosto bezprecedentní průběh uplynulého roku se nám na dlouho zapíše v naší paměti. Ne všichni však na něj budou vzpomínat jen negativně. Pro některé se otevřely nové příležitosti, jiní byli přinuceni hledat nové vzorce chování jak v profesionálním životě, tak i v zaměstnání. Také pro společnosti v holdingu DEK tento rok znamenal postavit se nemalým výzvám, ale myslíme si, že se nám to ve většině případů dařilo.

Chci věřit, že i většina z vás bude toto období s odstupem času hodnotit obdobně. Proto vám v novém roce nemohu přát nic jiného než pevné zdraví, udržení dobré nálady, zachování chuti překonávat nové výzvy a co nejvíce nadhledu při řešení všedních i nečekaných situací. Doufám, že k tomu všemu alespoň nějakou měrou přispějeme i naší aktivitou v rámci programu DEKPARTNER.

Ani v tomto období nechceme rezignovat na vzájemný osobní kontakt a proto i nadále je vám k dispozici podpora poskytovaná proškolenými regionálními konzultačními techniky STAVEBNIN DEK ať už přímo u vás či pomocí vzájemného vzdáleného propojení elektronickými komunikačními technologiemi.

V této souvislosti bych si dovolil představit či připomenout některé oblasti poskytované podpory v rámci programu DEKPARTNER.

Za tým DEKPARTNER

Ing. Libor Zdeněk
Manažer programu DEKPARTNER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONUSOVÝ PROGRAM

Velice nás těší stále se zvyšující zapojení partnerů v bonusovém programu. Novinkou programu pro rok 2021 je zařazení střešních fólií SARNAFIL (TPO) s osvědčenou kvalitou a zvýšenou trvanlivostí. Podrobnější informace o bonusovém programu získáte na www.dekpartner.cz v sekci Bonusový program.

V roce 2021 jsme se rozhodli poskytnout partnerům registrovaným v programu DEKPARTNER zdarma tyto aplikace:

STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK - komplexní databáze materiálů, skladeb, detailů a stavebních výrobků přístupná uživatelům grafických programů ARCHICAD, REVIT, CADKON+ a nově i ALLPLAN po instalaci aktualizovaného doplňku (pluginu) a ostatním uživatelům pomocí webového rozhraní. Aplikace je vhodná pro projektování ve 2D i 3D.

BIM PLATFORMA - webové prostředí pro správu projektů (objektů) po celou dobu jejich životnosti. Aplikace je určena pro sdílení informací s investory, rozpočtáři a dalšími účastníky výstavby. Základní funkcí aplikace je vizualizace 3D modelu budovy ve formátu IFC s neomezeným přístupem pro všechny účastníky bez nutnosti vlastnit speciální software pro projektování nebo rozpočtování. Pokud jsou v projektu použité oceněné skladby ze Stavební knihovny DEK, je možné díky propojení na program KROS 4 a rozměrům z modelu zjišťovat a ověřovat ceny za celé konstrukce a to již v případě modelu vytvořeného již ve fázi architektonické studie.

TEPELNÁ TECHNIKA 1D - program pro tepelnětechnické výpočty skladeb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálního šíření tepla i vlhkosti. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2.

HYDROIZOLACE - program pro návrh vhodné hydroizolační konstrukce na základě známých okrajových podmínek stavby. Posouzení je založeno na směrnici České hydroizolační společnosti 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.

ANTIRADON - program pro výpočty koncentrace radonu pronikajícího z podloží do vnitřního prostředí budov. Pomocí programu je možné dimenzovat protiradonová opatření.

Uvedené aplikace lze spustit přímo ze stránek www.dekpartner.cz v sekci Technická podpora. Pro získání komplexního přehledu programů a webových aplikací využitelných pro 2D i 3D projektování, investory, rozpočtáře či realizační firmy lze získat také na zcela nové webové stránce bimplatforma.cz.

Partneři registrovaní v programu DEKPARTNER mají navíc automaticky nárok na slevu 20% z ceny ostatních programů webového portálu DEKSOFT. Licence těchto programů či programů pro oceňování a tvorbu rozpočtů společnosti ÚRS CZ a.s. lze s výhodou aktivovat také v rámci bonusového programu pro DEKPARTNERY.

Pro předání tištěného katalogu SKLADBY A SYSTÉMY (2021), seznámení s novinkami na webu DEKPARTNER, bonusovým programem či pro pomoc při zprovoznění účtu a stránek DEKPARTNER vám jsou k dispozici regionální konzultační technici STAVEBNIN DEK a.s., kteří vás v případě vašeho zájmu také rádi blíže seznámí s elektronickými pomůckami pro 2D i 3D projektování včetně jejich vhodnosti pro projektování metodou BIM.

Za tým DEKPARTNER

Ing. Libor Zdeněk
Manažer programu

Partneři programu