Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Rozluštění případu vlhkých skvrn na fasádě

Zveřejněno: 9. 4. 2024
Ing. Petr Hofman
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Olomouc, Přerov a Prostějov
Všechny články autora

Článek se zabývá výskytem vlhkých skvrn na nové fasádě rekonstruovaného rodinného domu, kde vlhkostní poruchy pomohly odhalit závažné nedostatky v realizaci ETICS.

Stavba a identifikace problému

Probíhala celková rekonstrukce staršího rodinného domu. Na stávající obvodové zdivo z cihel plných pálených tl. 450 mm opatřených vápenocementovou omítkou byl proveden zateplovací systém ETICS. Byla provedena lepicí vrstva z cementové hmoty, fasádní polystyren EPS 70F, základní vrstva s výztužnou tkaninou a pastovitá silikonová omítka. Přestože byla fasáda navržena s ohledem na dnešní požadavky norem, co se týká tloušťky zateplení, objevily se problémy s vlhkostí.

V domě probíhaly ještě stavební práce a ještě se v něm nebydlelo. Bylo letní období, ale v noci se vnější povrchy ochlazovaly.  Vlhké stopy se vždy objevily po ránu bezprostředně pod parapetem, který překrýval odskok v tloušťce zateplení, a během dne poměrně rychle zmizely. Tento problém se každé ráno ve větší míře opakoval a po nějaké době se vlhké stopy začaly objevovat i na dalších místech pod parapety oken i na severozápadní straně domu.

Na fotografiích z realizace zateplení je více vidět skutečné provedení zateplení. Okna byla osazena s vnějším povrchem omítky obvodové stěny. Byl zde architektonický požadavek na zapuštění povrchu fasády mezi okny. Kvůli menší tloušťce tepelné izolace bylo v tomto místě navrženo zateplení izolantem XPS tl. 130 mm místo bílého fasádního polystyrenu EPS 70F tl. 180 mm, který byl v celé další ploše fasády. Vzniklý odskok 50 mm byl opatřen plechovým parapetem, který byl na základní vrstvu s výztužnou tkaninou nalepen PU tmelem.

Analýza příčin

I když nám na první pohled připadalo provedení zateplení standardní a neshledali jsme nic neobvyklého, důkladným průzkumem bylo zjištěno hned několik faktorů, které zřejmě přispěly ke vzniku vlhkostních problémů.

  • Lepení izolačního materiálu: Izolace byla aplikována metodou "na buchty", což znamená, že mezi tepelnou izolací a původní omítkou vznikla tenká souvislá vzduchová vrstva. Dle aktuálních technologických předpisů pro nanášení lepicí hmoty tato metoda není povolena. U tepelné izolace z polystyrenu se nanášení lepící hmoty provádí vždy po obvodu desky v nepravidelném pásu a na středu desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby plocha desky spojená s podkladem lepením tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační desky. Ve speciálních případech se izolant lepí celoplošně po naneseční lepicího tmelu zubovou stěrkou, ale nikdy ne „na buchty“. Vzhledem k tomu, že zateplovaný povrch byl nerovný, byly leckteré buchty lepidla velmi objemné. Lepení tedy přineslo do vzduchové vrstvy pod polystyrenem poměrně velké množství záměsové vody. Hlavním důsledkem aplikace "na buchty" ale byla spojitá vzduchová vrstva v celé ploše fasády.

  • Založení ETICS: Zateplení bylo aplikováno i na základové zdivo a tedy dole ukončeno pod terénem. Základové zdivo mohlo být dalším zdrojem vlhkosti uvolňující se do souvislé vzduchové vrstvy pod zateplením. Podle všeho byla také vzduchová vrstva u spodního okraje zateplení otevřená do zeminy.

  • Osazení parapetů: Plechové parapety nebyly celoplošně nalepené. Vzduch z průběžné spáry pod polystyrenem se s nimi mohl dostat do kontaktu. Lze tedy předpokládat, že na spodním povrchu přes noc prochladlých parapetů vlhkost ze spáry pod polystyrenem zkondenzovala a kondenzát namočil povrch omítky.

 Závěr a shrnutí

Protože lepením „na buchty“ vznikla na celé fasádě souvislá mezera mezi tepelnou izolací a stěnou, vlhkost obsažená ve vzduchu mezi polystyrenem a původním povrchem stěny se touto cestou mohla dostat až k prochladlému plechu, na něm zespodu zkondenzovat a vytvořit dočasné skvrny na povrchu fasády. Nejdříve vznikl problém na oplechování pěticentimetrového odskoku fasády, který byl od terénu neblíže, postupem času se postupně projevil i ve vyšších částech zateplení domu u okenních parapetů.

Zvažovalo se několik variant řešení. Jako kompromisní rychlé řešení se jevilo odstranění stávajících parapetů a jejich celoplošné přilepení, například použitím klempířského tmele. Zhotovitel se však po pečlivém zvážení všech aspektů rozhodl na vlastní náklady odstranit chybně provedené zateplení a aplikovat nové, přičemž se poučil z chyb předešlého postupu. Důsledně dodržoval předepsaný postup lepení polystyrenových desek tak, aby nemohla vzniknout průběžná vzduchová vrstva pod zateplením. Parapety pak celoplošně nalepil na uzavřenou základní vrstvu.

Provedeným zásahem tak zhotovitel dosáhl spolehlivého vyloučení příčin vlhnutí fasády pod parapety, ale především zajistil dosažení projektovaného tepelně-izolačního účinku zateplení. Správné nalepení izolantu dále výrazně omezuje deformace jednotlivých desek izolantu a tak se zajistí požadovaná životnost povrchových úprav na ETICS.

Je možné, že po vyschnutí záměsové vody z lepicí vrstvy by vlhkostní problémy ustaly, nebo byly menší. V tomto konkrétním případě ale pomohly odhalit vážnou odchylku od technologických zásad pro lepení ETICS, která by později, až nebude zhotovitel na stavbě, mohla vést k dalším závažným problémům zateplení.

Investor měl štěstí, že si vybral zodpovědného zhotovitele, který sice pochybil, ale byl připraven pochybení na vlastní náklady odstranit. Tento článek slouží jako důležitá připomínka významu odborného dohledu a kontroly kvality během celého stavebního procesu. Je cennou lekcí pro všechny zúčastněné strany, od projektantů přes dodavatele až po investory a majitele domů, zdůrazňující, že prevence je vždy preferována před nákladnými opravami po dokončení stavby.

 

Partneři programu