Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Šikmá střecha s dřevěným obkladem na profilech ALKORSOLAR

Zveřejněno: 31. 10. 2023
Petr Ponikelský
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Hradec Králové, Trutnov, Jičín
Všechny články autora

Snaha o neobvyklý vzhled střechy a zároveň o co nejvyšší hydroizolační bezpečnost stavby nás občas přivede k netradičnímu řešení. V následující realizaci byl elegantně k připevnění dřevěné krytiny využit stavební výrobek určený původně k jinému účelu.

Pro rodinný dům nacházející se v těsné blízkosti lesa architekt s investorem navrhli, že obvodový plášť včetně střechy bude obložen modřínovými prkny.

Než se dostaneme k hlavnímu tématu tohoto článku, podíváme se podrobněji na nosný systém celého objektu a na řešení fasády.

Rodinný dům je koncipován jako dřevostavba z masivních lepených dřevěných stěnových a střešních panelů. Stěnové panely jsou zateplené ze strany exteriéru. Fasáda je navržena jako větraná s tepelnou izolací vkládanou do dvousměrného roštu z dřevěných KVH hranolů. Do roštu orientovaného svisle byla vložena tepelná izolace z PIR desek tloušťky 100 mm, do vodorovného roštu následně tepelná izolace z minerální vlny ISOVER FASSIL tloušťky 50 mm. Jako doplňková hydroizolační vrstva je ve skladbě použita fasádní difúzně otevřená fólie lehkého typu se zvýšenou UV odolností. Na takto zateplenou obvodovou stěnu byl realizován další dřevěný dvousměrný rošt z KVH latí, který nese vertikálně orientovaný finální obklad z modřínových prken.

Tím se dostáváme k samotné šikmé střeše. Vize architektonického návrhu byla taková, že dřevěný obklad bude plynule přecházet z fasády na poměrně tvarově složitou sedlovou střechu o sklonech od 33°.

Prkenná krytina je pouze estetickým prvkem, proto pod ní musí být hydroizolační vrstva. Skladba byla vhodně navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev a v principu vychází ze skladby DEK Střecha ST.8001C ve Stavební knihovně DEK.

Bylo třeba vyřešit, jak bude dřevěný obklad fixován k podkladu aniž by se porušila spojitost a těsnost povlakové hydroizolace. Bylo by na škodu povlakovou hydroizolaci perforovat a tím vytvořit riziko zatečení do interiéru. Podařilo se využít prvek, který se standardně využívá pro osazení fotovoltaických panelů na střechách s povlakovou hydroizolací. Jedná se o profil ALKORSOLAR – patentované řešení bez perforace hydroizolační vrstvy a bez tepelných mostů.

Běžně se tento profil navařuje podél kotveného spoje na hydroizolaci z PVC-P fólie DEKPLAN nebo ALKORPLAN. Jedná se o uzavřený profil vyrobený ze stejného materiálu, z jakého se vyrábí uvedené hydroizolační materiály, a lze ho snadno horkým vzduchem navařit na povrch fóliové hydroizolace. Uvnitř profilu je pak vsunutá hliníková výztuha, do které se připevňují prvky roštu nesoucího fotovoltaické panely. V našem případě se k výztuze připevnily nosné hranoly pro modřínová prkna.

Profil ALKORSOLAR v našem případě posloužil prakticky jako kontralať. Byl navařen po spádu střechy na hotovou hydroizolaci a vymezuje tak průběžnou větranou vzduchovou vrstvu.

Výsledná skladba realizované šikmé střechy vypadala tedy následovně (od exteriéru):

- obklad z modřínových prken tl. 28 mm

- dřevěné latě 40 mm

- „kontralatě“ ALKORSOLAR PROFIL

- mechanicky kotvená PVC-P fólie DEKPLAN 76 S tl. 1,5 mm

- tepelná izolace z desek PIR tl. 160 mm

- parozábrana TOPDEK AL BARRIER

- KLH dřevěný třívrstvý lepený panel tl. 100 mm

Architekt stavby: KVALITÁŘ s.r.o. - Ing. arch. Marek Habr

Projektant stavby: Ing. arch. Jiřina Fojtíková

Partneři programu