Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Šikmé střechy řadových rodinných domů s hydroizolací z PVC-P fólie a profily ALKORDESIGN

Zveřejněno: 26. 9. 2022
Petr Ponikelský
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Hradec Králové, Trutnov, Jičín
Všechny články autora

Obliba plechových krytin se stojatou drážkou v posledních letech roste, a to nejen v horských oblastech. Jak ale splnit požadavek architekta či investora tam, kde ji není z konstrukčního, hydroizolačního nebo tepelnětechnického hlediska vhodné použít? Vzhledu falcované krytiny lze docílit i svařitelnou hydroizolační PVC-P fólií ALKORPLAN doplněnou o profil imitující stojatou drážku ALKORDESIGN. Konzultační technik Atelieru DEK měl možnost se podílet na řešení koncepce střechy, kde byl tento systém použit.

Jedná se o novostavbu řadových rodinných domů se šesti bytovými jednotkami v Jilemnici. Každá bytová jednotka je zastřešena šikmou sedlovou střechou, celek má tedy střechu pilového tvaru. V prvotním návrhu v dokumentaci pro územní rozhodnutí byla uvažována střešní krytina hladká plechová se stojatou drážkou.

V průběhu zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byla vhodná skladba a materiálové řešení střechy konzultováno s investorem, který byl zároveň generálním dodavatelem. Objekt je umístěný v VII. sněhové oblasti, takže lze předpokládat velké množství sněhu nahromaděného v úžlabí. Navržený pilový tvar střechy vytváří mezi jednotlivými bytovými jednotkami úžlabí, která měla být odvodněna vnitřními vtoky. Jenže řešit úžlabí nebo mezistřešní žlab klempířskou konstrukcí se nejevilo jako hydroizolačně spolehlivé (těsnost spojů, dilatace). V této rizikové partii střechy nebyl prostor k vytvoření dostatečného sklonu nezbytného pro spolehlivou funkci klempířské konstrukce a takové řešení by navíc vyžadovalo samostatně odvodněnou doplňkovou hydroizolaci nejvyšší třídy těsnosti.

Pod dřevěným bedněním nesoucím plechovou krytinou v ploše i pod mezistřešními žlaby by měla být účinně větraná vzduchová vrstva. Přiváděcí otvory do vzduchové vrstvy větrané dvouplášťové skladby střechy by se tedy musely nacházet v těsné blízkosti žlabu. Zde by ale hrozilo velké riziko jejich ucpání nahromaděným sněhem nebo jejich zaplavení přívalovým deštěm.

Po zvážení všech výše zmíněných úskalí a zároveň při zachování architektonické koncepce stavby jsme doporučili střechu řešit jako jednoplášťovou nevětranou s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi. Jako hlavní hydroizolace byla zvolena svařovaná hydroizolační PVC-P fólie ALKORPLAN 35276 v barvě antracit doplněná o profily ALKORDESIGN imitující stojatou drážku, která je typická pro vzhled plechové falcované krytiny. Toto řešení umožnilo střechu řešit bez nutnosti větrání, bez složitých konstrukčních detailů a s vysokou hydroizolační bezpečností. Zároveň byla zachována i estetická funkce, neboť na první pohled není poznat, že se nejedná o plechovou krytinu.

Zrealizovaná systémová skladba ST.8001C od interiéru:

  • krokve 100/180 mm,

  • OSB desky P+D tl. 22 mm,

  • parozábrana z asfaltového pásu TOPDEK AL BARRIER,

  • tepelná izolace TOPDEK 022 PIR tl. 160 mm,

  • hydroizolace z PVC-P fólie ALKORPLAN 35276 tl. 1,5 mm (barva antracit),

  • profil imitující drážky ALKORDESIGN, výšky 25 mm.

Stačilo vyřešit několik detailů, které jsou v povlakové hydroizolaci poměrné snadno opracovatelné.

Střešní okna nad schodišťovým prostorem byla v prvním koncepčním návrhu umístěna v těsné blízkosti úžlabí (viz obr. 2). V této poloze byla ale jejich poloha s ohledem na namáhání deštěm a sněhem riziková. Střešní okna tak byla v dalším stupni projektové dokumentace posunuta výše k hřebeni střechy. Během provádění stavby byla nakonec tato okna zrušena úplně a nahrazena jedním světlovodem. K opracování zbyl pouze pod hřebenem střechy výlez z půdního prostoru ROTO WDA R35K WD 540/980 mm. Ten byl spolu se zateplovacím blokem osazen na pomocnou dřevěnou konstrukci.

Projekt DUR: UNIT architekti s.r.o.

Projekt DSP: Ing. Aleš Kožnar

Generální dodavatel: Laušman a Malý, s.r.o.

Partneři programu