Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Skladba TOPDEK na vaznících

Zveřejněno: 12. 6. 2023
Ing. Jakub Šlik
Stavebniny DEK a.s., konzultační technik pro pobočky Most, Chomutov, Louny, Karlovy Vary
Všechny články autora

Nadkrokevní systém TOPDEK se stal oblíbenou variantou skladby šikmé střechy. V poslední době požadavky na co nejrychlejší a nejlevnější výstavbu často vedou k použití nosné konstrukce střechy ze sbíjených vazníků. Článek poukazuje na možnosti uplatnění systému TOPDEK na takové konstrukci. Autor zdokumentoval jednu z realizací.

Nosná konstrukce střechy byla od počátku navržena z dřevěných vazníků. Návrh skladby se postupně vyvíjel. Ve spolupráci s realizační firmou a konzultačním technikem Atelieru DEK bylo rozhodnuto o volbě systémového řešení TOPDEK v následující skladbě:

  • vazníková konstrukce,

  • záklop z desek (ve společenské části konstrukční desky DURELIS s hladkou plochou, v soukromé části desky OSB),

  • parozábrana TOPDEK AL BARRIER,

  • tepelná izolace TOPDEK 022 PIR,

  • doplňková hydroizolační vrstva z lehké fólie DEKTEN PRO,

  • kontralatě 40/60 mm,

  • latě 40/60,

  • plechová krytina LINDAB SRP CLICK.

Rodinný dům byl dispozičně rozdělen na společenskou část a soukromou část s rozdílnou nosnou konstrukcí. V případě společenské části tvořily nosnou konstrukci střechy pohledové vazníky z hoblovaných KVH hranolů, u kterých byly spoje jednotlivých diagonál a svislic provedeny klasickými tesařskými postupy, takže byly skryté. Použité hranoly 160x120 mm, umožnily stabilizaci nadkrokevního systému vruty zašroubovanými do horní pásnice vazníku. Nad pohledovým krovem bylo použito bednění z desek DURELIS, jejichž spodní hladký povrch byl hned připraven pro nátěr interiérovou barvou. Samozřejmě bylo nutné v podhledu přiznat spáry mezi deskami z důvodu rizika popraskání nátěru vlivem objemových změn desek. Posléze následovala skladba systému TOPDEK.

V soukromé části domu požadavek na viditelný krov již nebyl. Z důvodu úspory byly realizovány standardní sbíjené vazníky z dřevěných fošen šíře 50 mm. Horní pásnice vazníku byly z důvodu zajištění minimálního profilu řeziva vhodného pro přikotvení systému TOPDEK na stavbě dodatečně příložkovány dřevěnými hranoly 80x100 mm, které byly z boku přišroubovány k vazníku. Na tomto krovu bylo bednění z běžných OSB desek.

V případě že není u nadkrokevního systému estetický požadavek na pohledovou konstrukci je vazníková konstrukce finančně zajímavou možností řešení, která bývá oproti klasickému krovu na jednoduché stavbě o cca 15% levnější, a to i v případě nutnosti tyto vazníky dodatečně upravovat přímo na stavbě.

Z pohledu energetické náročnosti jsem přesvědčen, že zvětšení objemu vzduchu, který je nutné vytápět, a zvětšení teplosměnné plochy obálky budovy oproti klasickému řešení se zateplením v úrovni spodní pásnice vazníků je vyváženo výrazným zvýšením vzduchotěsnosti celé skladby a eliminací systémových tepelných mostů. Montáž skladby shora na tuhém podkladu umožňuje realizovat parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvu ze samolepicího modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou TOPDEK AL BARRIER. Toto materiálové řešení umožňuje provést parozábranu ve významně vyšší kvalitě a těsnosti oproti fóliím lehkého typu. Pro správnou funkci vrstvy je nutné ji ve všech případech vzduchotěsně napojit na stěny, v našem případu zejména na obvodové stěny v detailu okapové a štítové hrany. Kromě parozábrany je souvislá i tepelněizolační vrstva z materiálu s velmi nízkou tepelnou vodivostí.

Efektivní využití nadkrokevní skladby vyžaduje respektování dvou zásad. Krov, v našem případě vazník, musí být ukončen zároveň s vnějším lícem obvodového zdiva. Je-li tedy vyžadován přesah střechy, musí být vytvořen z dřevěných hranolů umístěných jako námětky až nad parozábranou v úrovni tepelněizolační vrstvy. Námětky se přišroubují do nosné konstrukce. Potřeba šroubovat do nosné konstrukce vruty připevňující námětky i vruty stabilizující skladbu přitažením kontralatí k nosné konstrukci vede k formulaci druhé zásady. Rozměr horní pásnice vazníku musí být minimálně 80x100 mm pro zajištění dostatečné masy dřeva k žašroubování vrutu. Toho lze docílit v ideálním případě připraveným vazníkem z výroby nebo na stavbě provedenou dodatečnou úpravou horní pásnice vazníku příložkami. Vazníky s klasickými rozměry profilů i vazníky s rozšířenou horní pásnicí dodávají výrobní závody DEKWOOD.

Zdokumentovaný případ ukazuje, že i vazníková konstrukce může být řešena jako pohledová. V takovém případě se uplatní i pohledové řešení bednění na vaznících. V našem případě bylo z OSB desek s hladkým povrchem. Použít lze také desky z masivního dřeva nebo palubky. Příklad pohledových vazníků s bedněním z palubek je na následujících fotografiích.

Partneři programu