Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Systémy okenních žaluzií, zásady správné volby, návrhu a realizace

Zveřejněno: 12. 4. 2023
Ing. David Pytlík
DEK a.s., technik pro stavební materiály
Všechny články autora

Slunce se ve stavbách vždy využívalo jako levný zdroj energie v zimním období, ale s postupnou změnou klimatu je nutné ještě více myslet na stínění a ochranu interiéru před přehříváním v letním období. Je to nezbytné pro pohodu v interiéru a pro šetření energií na chlazení budovy. Správně zvolený typ stínění zajistí stabilní množství světla a tepla v interiéru po celý rok. Se systémy stínění, které jsou v nabídce Stavebnin DEK a se zásadami pro jejich použití nás seznámí jeden z techniků pro stavební materiály.

Výběr stínění je třeba řešit s investorem již ve fázi projektové přípravy a předejít tak jeho rozčarování nebo změnám při uvedení domu do provozu. Výběru správného typu stínění je třeba věnovat náležitou pozornost mimo jiné proto, že se v současné době stále více prosazuje trend chytré domácnosti a inteligentního ovládání celého domu. Je třeba zajistit, aby systém stínění správně spolupracoval s řízením domu. K dispozici jsou i systémy stínění, které lze osadit dodatečně.

Výběr správného typu stínění

U většiny novostaveb se okna s největší plochou orientují na jih, případně na jihozápad. Stavby jsou navrženy tak, aby měly co největší energetické zisky ze sluneční energie. Standardním trojsklem projde přibližně 50 % sluneční energie. Díky tomu není nutné v zimě tolik topit. Naopak v létě ale může docházet k přehřívání interiéru se zvýšenou spotřebou energie na chlazení.

Pro omezení přehřívání interiéru lze zvolit některý z následujících způsobů

Architektonické prvky (částečné stínění domu)

Takovým prvkem je například větší přesah střechy, markýza, slunolam a další. Odstíní letní slunce, ale v zimě, kdy je slunce nízko, nebrání průchodu slunečních paprsků do interiéru. Nevýhodou tohoto řešení je nemožnost ovlivnit míru zastínění. Může také docházet k nerovnoměrnému zastínění oken a portálů. To vede k rozdílu teplot na skleněné tabuli a následnému prasknutí skla. Pokud mají být použity architektonické prvky, doporučujeme je pro lepší účinnost zastínění kombinovat s venkovním stíněním oken a do oken použít tepelně tvrzené (kalené) sklo.

Venkovní rolety

Venkovní rolety tvoří celistvou plochu, kterou nelze naklápět. Lze je pouze spouštět nebo vytahovat. Stínění je tedy buď žádné, nebo maximální. Rolety silně zatemní interiér a také lépe izolují hluk z exteriéru. Rolety jsou vhodnější varianta na horské chaty a domy ve vyšších polohách, kde často fouká. Rolety oproti venkovním žaluziím vydrží větší poryvy větru.

Venkovní žaluzie

Pomocí venkovních žaluzií nelze interiér zatemnit tak jako pomocí rolet. Účinnost zastínění může být velmi vysoká, záleží na typu lamel. U žaluzií lze naklápět lamely a přesně regulovat množství světla, které dopadá do interiéru. V zimě lze žaluzie úplně vytáhnout a nechat slunce prohřívat interiér. Případně lze lamely naklonit a směrovat paprsky, kam je potřeba.

Vnitřní stínění (rolety, žaluzie a závěsy)

Vnitřní stínicí prvky lze osadit dodatečně a jejich montáž není složitá. Nejsou odolné venkovním klimatickým podmínkám a jsou levnější. Jejich nevýhodou je malá účinnost zastínění. Kvůli tomu, že jsou umístěny až za oknem v interiéru, dochází k jejich nahřívání a následnému sálání tepla do místnosti. V porovnání s vnějšími stínícími prvky nezabraňují přehřívání interiéru. Vnitřní stínění je vhodné použít u střešních oken, malých oken, případně u technických místností anebo výškových budov, kde jsou použita protisluneční zasklení a nehrozí přehřívání interiéru.

Stínicí prvky je na jednom objektu možné libovolně kombinovat. Okna ložnice směřující do rušné ulice lze zastínit roletami, kdy využijeme výhodu úplného zastínění a zlepšení akustické izolace. Okna obývacího pokoje směřující do zahrady lze zastínit žaluziemi. Během dne lze naklápět lamely tak, aby v interiéru byl dostatek světla a do interiéru nedopadalo přímé sluneční záření. Zároveň zůstane zachován pohled do zahrady. Případně je vhodné venkovní žaluzie doplnit interiérovými zatemňovacími závěsy.

Z architektonického hlediska doporučujeme využít na jedné fasádě vždy stejný typ stínění.

Výběr venkovní žaluzie

Je nutné, aby produkty pro venkovní žaluzie byly variabilní, žaluzie jsou vždy vyráběny na míru. Sortiment venkovních žaluzií společnosti NEVA je velmi variabilní a lze s ním vyřešit široké spektrum požadavků investora. Dále v textu budou představeny parametry, které lze ovlivnit a přizpůsobit tak žaluzie představám projektanta nebo investora.

Způsoby montáže

Už při návrhu žaluzií je dobré myslet na řešení malých i velkých oken, u kterých bývá problém osadit žaluzie. Žaluzie je nutné také navrhnout tak, aby bylo možné je bezpečně ukotvit do nosného podkladu.

Předsazená montáž

Schránka s žaluziemi a vodicí lišty jsou umístěny před fasádou. Upevňují se do zdiva nebo do nosných částí fasádního systému pomocí nosných prvků schránky. Schránka chrání navíjecí mechanizmus a žaluzie před povětrnostními vlivy. Tento způsob montáže se nejčastěji používá při dodatečné instalaci žaluzií.

Montáž pod krycí plech

Schránka s žaluziemi se umístí pod nadpraží okenního otvoru nebo se zapustí do tepelné izolace fasády nad okenním otvorem. Pohledovým prvkem schránky je krycí plech. Tento způsob montáže je vhodný pro novostavby, rekonstrukce i pro dodatečnou montáž. Krycí plech může být dodán lakovaný ve zvolené barvě dle vzorníku RAL nebo s úpravou pro překrytí tepelnou izolací. Vodicí lišty žaluzií se upevňují na rám okna nebo do zdiva. Případně mohou být žaluzie vedeny lankem.

Žaluzie je možné také umístit do předem připraveného prostoru v konstrukci budovy.

Montáž do schránky ISO-KASTL

Montáž je určena pro stavby, kde je nově instalován kontaktní zateplovací systém ETICS. Schránka ISO-KASTL je vyrobena na míru z tepelně izolačních desek z lisovaného polyuretanu. Schránka se umístí nad okenní otvor a upevní se k nosné stěně pomocí ocelových konzol. Při následné montáži systému ETICS dojde k zabudování schránky ISO-KASTL do tepelné izolace. Schránka není při pohledu na okno z exteriéru vidět. Vodicí lišty se upevňují na rám okna nebo do zdiva. Ke schránce lze také dodat tepelně izolační desky pro ostění ISO-PANEL vyrobené z recyklovaného PET granulátu s připravenou drážkou pro zapuštění vodicích lišt. Desky ISO-PANEL se upevní k nosné stěně ocelovými konzolami před montáží ETICS. Na jejich povrchu se provede základní vrstva a omítka, stejně jako na přilehlém systému ETICS. Takto bude kvalitně připravený prostor kolem okna, do kterého se snadno nainstalují žaluzie.

Výběr lamel

Lamely venkovních žaluzií jsou vyráběny ve variantách typu S, Z, C a F. Lamely se vyrábí z hliníku a liší se velikostí, odolností proti větru a účinnosti zastínění. Každý tvar i šířka lamel je vhodná pro jiné účely. Porovnání jednotlivých typů lamel je uvedeno v tabulce 1.

Při výběru správného typu lamely se zohledňují následující vlastnosti.

Tvar a šířka lamely

Lamely jsou označovány písmenem, které odpovídá jejich tvaru a číslem, které odpovídá šířce lamely v mm, například Z-90. Užší lamely jsou vhodné v případě úzkého ostění nebo při požadavku na menší propustnost světla při otevřené žaluzii. Širší lamely jsou vhodné pro okna větší výšky.

Odolnost proti větru

Na odolnost proti větru má vliv tvar a šířka lamel. Nejvyšší odolnost mají lamely typu S a Z. Odolnost celého pole žaluzií je dána způsobem vedení žaluzií. Vedení lamel vodicím profilem je odolnější i tišší než vedení lankem. Odolnost proti větru s narůstající výškou zastínění klesá. Žaluzie NEVA mají odolnost proti větru až do rychlosti 88 km/h.

Žaluzie není vhodné umisťovat do otevřených prostor, jako například balkón, nebo pergola. Žaluzie nejsou navrženy na působení síly větru ze zadní strany. V těchto případech doporučujeme použít raději látkové rolety.

Účinnost zastínění

Ideální tvar lamel pro největší účinnost zastínění je typ Z. Při dovření na sebe těsně doléhají a do interiéru pustí minimální množství světla. Lze je naklopit do úhlu 90°. Jsou tedy ideální volbou i na jižně orientovaná okna. Stejné vlastnosti mají také lamely ve tvaru S, které mají uhlazený vzhled. Každá lamela má z jedné strany gumové těsnění, které snižuje hlučnost při dovírání a při větrném počasí.

Lamely typu C a F lze naklánět na obě strany. Při dovření na sebe lamely nedoléhají a jejich účinnost zastínění je nižší. V létě lze žaluzie dovřít a interiér tak zastínit. V zimě je lze libovolně naklopit a sluneční paprsky směrovat od podlahy až ke stropu. Toho lze využít například na pracovišti, aby slunce neoslňovalo monitory. Lze také omezit možnost pohledu do interiéru.

Výška svazku žaluzií po vytažení

V případě rekonstrukce nebo dodatečné montáže žaluzií umístěných do nadpraží je vhodné volit lamely, které tvoří při vytažení nízký paket. Tím se zajistí, že prosklená plocha oken bude zakryta žaluziemi minimálně. Šířka lamel ovlivňuje výšku paketu, nejnižší výšku paketu mají lamely typu F, a zároveň jejich počet potřebný na celkovou plochu okna.

Tabulka 1: Porovnání typu lamel

Typ lamely

Odolnost proti větru

Účinnost zastínění

Výška paketu žaluzií po vytažení [mm]

Maximální plocha žaluzie [m2]

Min.

Max.

Ruční ovládání

Motorové

ovládání

Lamely vhodné pro výšku žaluzií od 500 mm do 5 000 mm

S-90

LamelaS90

●●●●●

●●●●○

180

360

9

20

Z-90

LamelaZ90

●●●●●

●●●●○

180

360

9

20

Z-70

LamelaZ70

●●●●●

●●●●○

200

460

9

20

C-80

LamelaC80

●●●●●

●●●○○

190

430

9

20

C-65

LamelaC65

●●●●○

●●●○○

200

500

9

20

Lamely vhodné pro výšku žaluzií od 500 mm do 4 000 mm

F-80

LamelaF80

●●●○○

●●○○○

150

260

9

16

Typ vedení

Vliv na odolnost proti větru má také způsob vedení lamel. Lze zvolit vedení pomocí lanka nebo postranních vodicích lišt. Venkovní žaluzie vedené pomocí vodicích lišt mají vyšší odolnost proti větru. Výhodou je také menší hlučnost při větrném počasí. Lamely jsou pevně umístěny v lištách a nenarážejí do sebe a okolních konstrukcí. Žaluzie vedené lankem doporučujeme umístit do oblastí, kde se očekává menší nápor větru nebo tam, kde je tlak na nejnižší cenu. 

Povrchová úprava

Venkovní žaluzie NEVA typu Z, S a C lze dodat v celkem 22 barvách dle vzorníku. Z toho 21 barev je strukturovaných a 1 barva hladká. Za příplatek dodávají Stavebniny DEK také žaluzie v téměř jakékoliv barvě a to jak v hladkém, tak strukturovaném provedení. V požadované barvě dodají Stavebniny DEK také komponenty žaluzií, jako vodicí a spodní profily nebo krycí plechy. Barvy příslušenství a lamel lze sladit například s barvou rámu oken. Může být stejná nebo jiná, pokud je cílem dosáhnout kontrastu.

Barva lamel dotváří požadovaný architektonický vhled budovy, ale také ovlivňuje klima v interiéru a následnou údržbu. Světlé a neutrální barva jako například šedá a stříbrná lépe odrážejí sluneční záření. Přes světlé žaluzie projde oknem do interiéru méně tepla. Naopak tmavé barvy záření více pohlcují a jednotlivé lamely se více zahřívají a do interiéru se dostane více tepla.

Při výběru barvy lamel je dobré myslet na to, že při zatažení žaluzií vznikne velká jednolitá plocha. Proto nedoporučujeme například bílou barvu, která pak září na dálku. Také nedoporučujeme výrazné barvy jako například modrá, zelená nebo červená. Tyto barvy lze doporučit na budovy pro děti, například školky a družiny, kde mohou být výrazné barvy žádané.

Způsob ovládání

Způsob ovládání má na zaměření zásadní vliv, proto je důležité si ho stanovit hned na začátku. Od způsobu ovládání se pak odvíjí typ motoru, elektroinstalace a příslušenství.

Ruční

Základní a nejlevnější způsob ovládání žaluzií je ruční pomocí kliky nebo šňůry. Tyto ovládací prvky jsou dovedeny do interiéru otvorem ve zdivu nebo v rámu okna. Žaluzie je tak možné naklápět, vytahovat nebo stahovat. 

Motorové

Komfortnější způsob ovládání je pomocí žaluziového pohonu a ovladače. Ovládacím prvkem může být vypínač na zdi nebo dálkový ovladač, s jejichž pomocí lze žaluzie vytáhnout a zatáhnout. V případě potřeby lze jedním ovládacím prvkem ovládat i více žaluzií v místnosti. Žaluzie lze také napojit na systém chytré domácnosti a ovládat jejich chod přednastavenými scénáři například pomocí telefonu nebo tabletu.

Výrobce žaluzií NEVA používá motory od osvědčených výrobců Somfy, Elero a Geiger. V nabídce jsou také motory s možností napojení externích prvků (čidla a senzory), díky kterým uživatel získá prémiové funkce. Například jakmile UV sluneční čidlo zaznamená sluneční paprsky, pošle motoru pokyn a okna se hned sama zastíní. Naopak když se zatáhne, pustí dovnitř více světla. Zajistíte tak interiéru stálou teplotu a ušetříte za vytápění i chlazení. Další čidla mohou rozpoznat riziko poškození větrem. Dále zamrznutí lamel nebo náraz do překážky. V takovém případě motory automaticky zastaví svůj chod.

Kabely se nejčastěji vyvádí z interiéru vyvrtaným otvorem a napojují k ovládacímu vypínači nebo k systému inteligentní domácnosti. Mimo jiné je proto důležité zajistit, aby kabely byly dostatečně dlouhé. Motory v sobě nemají ochranu proti přepětí v síti. Zabezpečení se proto musí řešit už v rozvodu elektroinstalace.

Projektová příprava venkovních žaluzií

Včasným návrhem žaluzií v projektu se předejde dodatečným úpravám a dalším nákladům při dokončování stavby.

V případě motorového ovládání žaluzií bude na stavbě správná příprava elektrických přívodů a nehrozí dodatečná úprava rozvodů. Předem se bude počítat s napojením na inteligentní ovládání celého domu. Žaluzie budou správně umístěny do nosného podkladu a nevzniknou nechtěné tepelné mosty ve fasádě.

Pokud jsou žaluzie zahrnuty už v projektu, tak lze žádat o dotaci na stínění.

Venkovní žaluzie se nejčastěji umisťují do stavebního otvoru k oknům. Osazení okna je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Při špatném návrhu a provedení může vzniknout riziko vniku vlhkostních poruch a tepelných mostů. Použití venkovních žaluzií oslabí také navazující konstrukce a vznikne velmi složitý detail. Při návrhu doporučujeme tento detail vždy individuálně navrhnout a podrobně posoudit z hlediska tepelné techniky tak, aby byly splněny požadavky normy ČSN 73 0540-2. Zvláště pak na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, aby bylo zamezeno riziku růstu plísní.

Výpočtové modely

Ve spolupráci s kolegy z Dekprojektu byly posouzeny 2 nejčastější způsoby umístění venkovních žaluzií pomocí programu Tepelná technika 2D – Deksoft.

Posouzení montáže pod krycí plech

Jedná se o skladbu, kde jsou žaluzie umístěny v nadpraží otvoru. Jedná se o keramické zdivo Porotherm 44T Profi. Stropní konstrukce je tvořena stropními trámy POT a vložkami Miako o výšce 250 mm. Mezi věncovkou a stropní konstrukcí je umístěna izolace EPS o tloušťce 150 mm. Okno osazené trojsklem je v ose konstrukce. Žaluzie pod přiznaným krycím plechem jsou umístěny v úrovni překladu. Mezi žaluziemi a překlady je izolace EPS o tloušťce 120 mm. Před montáží venkovní žaluzie je nutné detail utěsnit pomocí lepicí a stěrkové hmoty přes izolaci až k okennímu rámu.

Výhodou této varianty je umístění žaluzie výškově mimo zasklení okna a nenarušení výhledu.

Posouzení montáže do schránky ISO-KASTL

Další skladbou je umístění venkovní žaluzie do skryté schránky ISO-KASTL. Kvůli náročnosti stavební přípravy je nutné pracovat s tímto typem montáže počítat už během projektování. Obvodové zdivo je tvořeno Zdivem Porotherm 25 EKO+ Profi. Tepelnou izolaci konstrukce tvoří EPS tl. 200 mm. ISO-KASL je zabudován v úrovni překladu. ISO-KASTL je zapuštěný do vrstvy tepelné izolace. Proti vzniku nežádoucích trhlin je na přední straně krytu EPS tloušťky 20 mm. V napojení ISO-KASTLU a ETICS doporučujeme klást důraz na vyztužení detailu a použití diagonálně umístěných pruhů výztužné tkaniny. Mezi krytem a překlady je použita izolace XPS tl. 60 mm.

Výhodou této varianty je skrytí všech prvků venkovních žaluzií do ETICS.

Posouzení těchto dvou konkrétních detailů je vyhovující. Při správném provedení budou tyto detaily funkční. Každý další navržený detail je nutné vždy individuálně posoudit.

Zaměření venkovních žaluzií

Venkovní žaluzie jsou vždy přesně vyrobené. I malá nepřesnost v stanovení rozměrů může ohrozit jejich správnou funkci. Zaměření i instalací žaluzií doporučujeme přenechat odborné montážní firmě.

Zaměření se liší podle toho, jak budou žaluzie namontovány:

Předsazená montáž

U této varianty se zaměřují polohy kotvících bodů, šířky boxů a výška žaluzie. Zaměřuje se také vzdálenost žaluzií od okna, na které závisí způsob kotvení.

Montáž pod krycí plech

Tento typ zahrnuje zaměření šířky a výšky okenního otvoru a prostoru pro krycí plech (šířka ostění). U tohoto způsobu je nutné zohlednit šířku krycího plechu a také vzdálenost žaluzie od okna. Na rámu okna je důležité ponechat dostatek prostoru pro nábal žaluzií a průchod ovládání.

Montáž do schránky ISO-KASTL

Zaměření probíhá ve dvou etapách. První zaměření se provádí po montáži oken ještě před prováděním zateplení fasády. Zaměřují se žaluziové schránky (ISO-KASTL) a sendvičové desky (ISO-PANEL) pro vodicí profily. Po dokončení fasády se ještě zaměřují samotné žaluzie. 

Při zaměřování se nesmí zapomenout na průchod manuálních ovládacích prvků, případně na vedení kabeláže u elektricky ovládaných žaluzií. Důležitý údaj je také, zda je žaluzie navrhnuta i se sítí proti hmyzu.

Už při zaměřování musí být sladěna komunikace s řemeslníky. Žaluzie často navazují na zateplení, osazení okna, ale i na rozvody elektřiny.

Montáž venkovních žaluzií

Montáž venkovních žaluzií je poměrně složitá a doporučujeme jí pověřit odbornou montážní firmu. Text dále v článku popisuje nejdůležitější kroky během montáže.

Předsazená montáž

Venkovní žaluzie se v tomto případě instalují do připravené schránky, která je před okenním otvorem. Nosné držáky schránky a vodicí profily se kotví z přední strany na fasádu. Vzhledem k hmotnosti schránky je nutné jí kotvit vždy do zdiva nebo do nosných dílů připevněných ke zdivu. V případně instalace na zateplenou fasádu je nutné použít kotvy pro přerušení tepelného mostu.

Montáž tohoto způsobu probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku je nutné pečlivě zaměřit stavební otvor a určit optimální způsob kotvení. V druhém kroku se namontují držáky, osadí se vodicí profily, nasadí se schránka a následně se do schránky nainstalují žaluzie. V tomto případě nesou vodicí profily veškerou váhu.

Montáž pod krycí plech

Pohledový krycí plech se připevňuje do okenního otvoru a připevňuje se držáky do nadpraží. Krycí plech musí být hluboký minimálně 130 mm, aby do něj šly nainstalovat vnější žaluzie. Může se stát, že otvor nebude dost hluboký a plech bude mírně vystupovat před fasádu. V tomto případě doporučujeme provést utěsnění spáry tak, aby mezi plech a nadpraží nevnikala voda.

Montáž probíhá také ve dvou krocích. V prvním kroku je nutné zaměřit stavební otvor a určit typ vedení lamel. Do okenního rámu nelze vodicí lišty kotvit, pokud je okno příliš překryto izolantem. V tom případě se vodicí lišty kotví do ostění. Případně lze zvolit vedení lankem. V druhém kroku se do nadpraží ukotví držáky profilů žaluzií. K těmto držákům se přichytí pohledový krycí plech. Následně se do držáků osadí žaluzie a ukotví se vodicí profily. V případě ovládání klikou se provrtá rám okna a osadí se průchodka kliky. Případně se provede zapojení motoru a seřídí se koncové polohy žaluzií.

Montáž do schránky ISO-KASTL

U tohoto způsobu jsou skryté vodicí profily i paket žaluzií v podomítkové schránce. Kryt žaluzií ISO-KASTL se instaluje na nosnou stěnu před prováděním ETICS. Na přední stranu krytu doporučujeme osadit EPS o tloušťce 20 mm. Samotná schránka má šířku 160 mm. V ideálním případě lze tuto montáž doporučit do objektů, kde je navržen ETICS o tloušťce min. 180 mm.

Montáž probíhá ve čtyřech krocích. V prvním kroku je nutné zaměřit otvor na hrubé stavbě s osazenými okny. Je nutné zkontrolovat, zda detaily odpovídají projektu (napojení na rám okna, rovnost ostění a překladu nebo zateplení překladu). V dalším kroku se nad okenní otvor ukotví kryt ISO-KASTL pomocí ocelových konzol. Tepelně izolační desky pro ostění ISO-PANEL se zasunou do krytu a ukotví k nosné konstrukci pomocí ocelových konzol. Tato montáž musí být velmi precizní a kryt musí být vyrovnán do roviny a desky na ostění se nesmí sbíhat, rozevírat nebo být vyoseny. Následně se provede montáž ETICS kolem krytu. Třetí fáze nastává po provedení exteriérových omítek, kdy probíhá zaměření žaluzií. Posledním krokem je instalace žaluzií do ISO-KASTLU a vodicích lišt do drážek v deskách ISO-PANEL. Nakonec se připojí motor k předem připravené elektroinstalaci a seřídí se koncové polohy žaluzií a naprogramují se dálkové ovladače.

Ukázka montáže žaluzií

Na závěr přinášíme sérii fotografií z montáže žaluzie NEVA C-80.

Partneři programu