Program pro výpočty koncentrace radonu pronikajícího z podloží do vnitřního prostředí budov. Pomocí programu je možné dimenzovat protiradonová opatření. Pro zobrazení je třeba se přihlásit do svého účtu DEKPARTNER.