Program pro návrh vhodné hydroizolační konstrukce na základě známých okrajových podmínek stavby. Posouzení je založeno na směrnici České hydroizolační společnosti 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Pro zobrazení je třeba se přihlásit do svého účtu DEKPARTNER.