Program pro tepelnětechnické výpočty skladeb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálního šíření tepla i vlhkosti. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2. Pro zobrazení je třeba se přihlásit do svého účtu DEKPARTNER.