Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
1
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

ŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM, SOUČASNÝ STAV LEGISLATIVY A PLATNÝCH NOREM

 • DEKTIME
 • 5
 • 2005
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Požární bezpečnost

Shrnující informace pro snadnější orientaci se v nových předpisech upravujících zkoušení a posuzování šíření požáru střešním pláštěm, které vešly v platnost v roce 2004.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

SKLADBY NEPOCHŮZNÝCH PLOCHÝCH STŘECH

 • DEKTIME
 • 5
 • 2005
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Střecha nepochůzná

Normativní předpisy pro navrhování střech a skladby plochých střech doplněné dle změny ČSN 73 0540-2/Z1 Tepelná ochrana budov – Požadavky (2005).

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE

 • DEKTIME
 • 3
 • 2005
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Hydroizolace

Základní a speciální typy asfaltových pásů DEKTRADE, kontrola kvality, tloušťka, konstrukce asfaltových pásů ELASTEK a GLASTEK, hydroizolační bezpečnost, zkoušení těsnosti hydroizolačních vrstev z asfaltových pásů, SOLO test a návrh kotvení hydroizolace z pásu ELASTEK 50 SOLO.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

STŘEŠNÍ PARKOVIŠTĚ - EXTRAKT RIZIK

 • DEKTIME
 • 3
 • 2005
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Konstrukční detail

Průsaky srážkové vody střešním parkovištěm s finální povrchovou vrstvou z litého asfaltu, projekt, provedení a výskyt poruch, příčiny poruch a cesty nápravy.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TERAS

 • DEKTIME
 • 3
 • 2005
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Dlažba lepená
 • Dlažba na podložkách
 • Konstrukční detail

Konstrukční zásady návrhu skladeb teras s doporučenými skladbami pro rekreaci, pěší provoz a lehkou nemotorovou dopravu, řešení detailu vstupu na terasu a příklad rekonstrukce terasy podle projekčních zásad Atelieru stavebních izolací.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

AQUAPARK V HORÁCH

 • DEKTIME
 • 1
 • 2005
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo
 • Kondenzace
 • Porucha vada

Pozorování složitých dějů probíhajících skrytě ve stavebních konstrukcích a hledání odpovědi na jejich příčiny.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

PROGRAM DEKPARTNER

 • DEKTIME
 • 1
 • 2005

Co lze získat programem DEKPARTNER, co je standardní a co nadstandardní technická podpora, princip programu DEKPARTNER, jak se přihlásit, jak získávat a jak uplatňovat získané body.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

SYSTÉM DEKMETAL V PRAXI

 • DEKTIME
 • 1
 • 2005
 • Fasáda provětrávaná
 • Fasádní obklad
 • DEKMETAL

Rady a tipy pro optimální návrh fasády s ukázkami možností fasádního systému DEKMETAL.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

MAXIDEK–NOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ TABULE

 • DEKTIME
 • 1
 • 2005
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • MAXIDEK

Výroba, přednosti a technologie pokládky krytiny MAXIDEK.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY V NEPROPUSTNÉM HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ

 • DEKTIME
 • 1
 • 2005
 • Spodní stavba, základy
 • Hydroizolace
 • Porucha vada

DEKTIME 01-02/2005 Poruchy spodní stavby, umístnění, tvar a založení stavby, hydrogeologický průzkum, projekt hydroizolace spodní stavby, průzkum stavby, příčiny nalezeného stavu, nápravná opatření, povlaková hydroizolace v podmínkach tlakové vody a voda versus radon.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Partneři programu