Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
1
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

Řešení prostupů komínů skladbou střechy

 • DEKTIME
 • 6
 • 2021
 • Konstrukční detail
 • Vzduchotěsnost
 • Požární bezpečnost

Každá stavba, pro jejíž vytápění je nutné navrhnout a zrealizovat konstrukci komína, vyžaduje správně vyřešit a provést prostupy stavebními konstrukcemi. Jedním z nich je prostup skladbou střechy a tomu se v tomto článku budeme věnovat. Zmíníme variantu pro skladbu šikmé a ploché střechy.

Přečíst podrobnosti

Odolnost konstrukcí při extrémních povětrnostních podmínkách – 1. díl

 • DEKTIME
 • 5
 • 2024
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

Vedoucí experimentálního centra DERIC zahajuje seriál článků o problematice navrhování a posuzování vybraných stavebních konstrukcí při namáhání větrem. V tomto dílu se zaměří především na výčet a hodnocení metod pro stanovení odolnosti jednotlivých typů stavebních konstrukcí proti působení větru.

Přečíst podrobnosti

Rozluštění případu vlhkých skvrn na fasádě

 • DEKTIME
 • 3
 • 2024
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Fasáda s ETICS

Článek se zabývá výskytem vlhkých skvrn na nové fasádě rekonstruovaného rodinného domu, kde vlhkostní poruchy pomohly odhalit závažné nedostatky v realizaci ETICS.

Přečíst podrobnosti

Rekonstrukce nepovedené terasy a nové připevnění jejího zábradlí

 • DEKTIME
 • 2
 • 2024
 • Porucha vada
 • Dřevěná terasa
 • Hydroizolace
 • Netěsnost

Konzultační technici Atelieru DEK se bohužel často setkávají s případy opakovaných rekonstrukcí, kdy po několika letech užívání se musí dílo realizovat znovu, a popřípadě ještě s odstraněním následků poruch. Nejčastějším důvodem k druhé rekonstrukci bývá nedostatek úcty k známým zásadám navrhování a provádění konstrukcí, k fyzikálním zákonům a také k práci ostatních řemesel. V tomto případě zhruba po10 letech proběhla rekonstrukce terasy, která vznikla na přístavbě ložnice ve dvorní části řadového rodinného domu.

Přečíst podrobnosti

Proč se rosí okna a jak tomu předejít

 • DEKTIME
 • 2
 • 2024
 • Netěsnost

Rosení oken je zcela přirozený fyzikální jev a každý se s ním setkal. Je to v podstatě kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu s nízkou teplotou. Je dobře pozorovatelný například na skleněné láhvi vytažené z ledničky. Předmětem tohoto textu je objasnit, co rosení oken způsobuje, jak jej omezit nebo dokonce zabránit a kde se bere vlhkost v interiéru.

Přečíst podrobnosti

DIMENZOVÁNÍ POVLAKOVÝCH HYDROIZOLACÍ STŘECH Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ A SYNTETICKÝCH FÓLIÍ

 • DEKTIME
 • 1
 • 2024
 • Hydroizolace
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Střecha nepochůzná
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Spolehlivost podle ČHIS

Koncem roku 2023 Česká hydroizolační společnost ČSSI po mnohaletém úsilí vydala směrnici ČHIS 07 hydroizolační technika - Povlakové hydroizolace. Tato směrnice modernizovala a rozvedla informace obsažené v normě ČSN P 73 0606. Záměry tvůrců směrnice ČHIS 07 směřovaly k popisu a klasifikaci hydroizolačních materiálů a k metodice jejich výběru do hydroizolačních povlaků dle vnějších vlivů a dle požadavků na spolehlivost. V první etapě se řešily povlaky z asfaltových pásů a ze syntetických fólií pro střechy.

Přečíst podrobnosti

Střechy nových vodojemů v pražské ZOO

 • DEKTIME
 • 12
 • 2023
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Střecha vegetační

Stavba vodojemů v pražské ZOO proběhla v roce 2022. Je součástí výstavby nových stájí a výběhu pro koně. Kruhové objekty jsou postaveny z vodostavebního betonu a jsou částečně zapuštěny do svahu, kdy vegetační vrstvy střechy navazují na okolní terén.

Přečíst podrobnosti

Šikmá střecha s dřevěným obkladem na profilech ALKORSOLAR

 • DEKTIME
 • 11
 • 2023
 • Dřevostavba panelová
 • Střecha s povlakovou hydroizolací

Snaha o neobvyklý vzhled střechy a zároveň o co nejvyšší hydroizolační bezpečnost stavby nás občas přivede k netradičnímu řešení. V následující realizaci byl elegantně k připevnění dřevěné krytiny využit stavební výrobek určený původně k jinému účelu.

Přečíst podrobnosti

Zateplení střechy sladovny pivovaru z interiérové strany pěnosklem

 • DEKTIME
 • 10
 • 2023
 • Kondenzace
 • Vlhkostní režim skladby
 • Vnitřní zateplení

Níže popsaný případ ukazuje mimořádně neobvyklou realizaci vnitřního zateplení střechy nad specifickým prostředím sladovny.

Přečíst podrobnosti

Vlhkostní poruchy staveb a aktivní systém pro jejich detekci

 • DEKTIME
 • 9
 • 2023
 • Dřevostavba sloupková
 • Porucha vada
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo

Nežádoucí voda ve stavbě představuje riziko vlhkostních poruch. Ty určitě snižují kvalitu užívání stavby. Na vlhké fleky, výkvěty nebo plíseň na povrchu konstrukcí se nikdo nechce dívat. Navíc prostory s plísní zapáchají a spóry plísní uvolněné do vzduchu jsou velkým zdravotním rizikem. Je zde ale ještě jeden problém, a to statický. Některé zdicí materiály po nasáknutí vodou výrazně ztrácejí svoji pevnost a v případě dřeva vlhkost vede k rychlému rozvoji organizmů, které způsobí dříve či později destrukci dřeva. Jedná se o vážný problém, proto se k vlhkostním poruchám dřevostaveb a jejich prevenci stále znovu vracíme.

Přečíst podrobnosti

Partneři programu