Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
1
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

Ročník 2021

 • DEKTIME
 • 1
 • 2021

Ani v tomto období nechceme rezignovat na vzájemný osobní kontakt a proto i nadále je vám k dispozici podpora poskytovaná proškolenými regionálními konzultačními techniky STAVEBNIN DEK ať už přímo u vás či pomocí vzájemného vzdáleného propojení elektronickými komunikačními technologiemi.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Rekonstrukce obvodového pláště vyhnívacích nádrží čistírny odpadních vod v Plzni

 • DEKTIME
 • 12
 • 2020
 • Fasáda provětrávaná
 • DEKMETAL

Ing. Tomáš Ziegler, konzultační technik Atelieru DEK, informuje ve svém článku o návrhu a realizaci nového opláštění válcových vyhnívacích nádrží. Pro nové opláštění byl využit fasádní větraný obklad systému Dekmetal z kovového roštu a kazet z lakovaného plechu.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Zatékání do skladby ploché střechy se zabudovanými dřevěnými prvky

 • DEKTIME
 • 11
 • 2020
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Porucha vada
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Kondenzace
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo

Tomáš Vrchota, technik Stavebnin DEK působící v jižních Čechách, se při konzultační činnosti pro odběratele našich materiálů přesvědčil o tom, jak je důležitá koordinace postupu prací při rekonstrukci střechy nad zabydleným interiérem a jak je pro střechu na dřevěné nosné konstrukci důležitá správná volba konstrukčního a materiálového řešení skladby.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Mlýnská kolonáda Karlovy Vary

 • DEKTIME
 • 10
 • 2020
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • DUALDEK
 • Hydroizolace

Ing. Odehnal, vedoucí pracovník společnosti DEKPROJEKT a soudní znalec, se v letech 2002 a 2003 podílel na návrhu jednoho z prvhních použití dvojitého fóliového hydroizolačního systému DUALDEK pro hydroizolaci teras, a to na významné historické stavbě lázeňské kolonády navržené architektem Zítkem. V průběhu příprav celkové rekonstrukce objektu měl v roce 2020 příležitost prověřit stav hydroizolace a její přínos pro ochranu stavby před vodou v podmínkách veřejně přístupné terasy s problematickou údržbou.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Realizace šikmé střechy s nadkrokevním systémem TOPDEK a s prostupujícími krokvemi mezi interiérem a exteriérem

 • DEKTIME
 • 9
 • 2020
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Vzduchotěsnost
 • Konstrukční detail
 • TOPDEK
 • Parozábrana

Efektivní využití všech výhod nadkrokevní skladby vyžaduje dodržení několika základních konstrukčních zásad. Ing. Svoboda ve svém článku v DEKTIME 07/2020 ukázal, jak je pro nadkrokevní skladbu důležité souvislé bednění. Ing. Koubek se zabývá požadavky na řešení konstrukce krovu.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Napojení šikmé a ploché střechy při rekonstrukci administrativní budovy

 • DEKTIME
 • 8
 • 2020
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Konstrukční detail
 • TOPDEK

Článek shrnuje poznatky z tepelně-technického a vlhkostního posouzení skladeb rekonstruované střechy administrativní budovy, z výběru vhodného řešení skladeb ze Stavební knihovny DEK a především z řešení návaznosti těchto skladeb ve hřebeni (napojena střešní plocha se skládanou krytinou na střešní plochu s povlakovou hydroizolací).

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Problémy se vzduchotěsností nadkrokevní skladby bez bednění

 • DEKTIME
 • 7
 • 2020
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Porucha vada
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Vzduchotěsnost
 • Netěsnost

Článek shrnuje poznatky z průzkumu stavu střechy se skladbou umístěnou nad krokvemi. Potvrzuje rizikovost řešení skladby pomocí PIR desek s nakašírovanou fólií pokládaných přímo na krokve s vynecháním nosného bednění.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Nesnáze realizace rekonstrukce střechy se sypkými vrstvami

 • DEKTIME
 • 6
 • 2020
 • Kotvení
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

Článek popisuje nesnáze, které provázely rekonstrukci střechy s povlakovou izolací a sypkými vrstvami tradičním způsobem - odtěžením vrstev a nahrazením vrstvami novými. Závěrem připomíná řešení stabilizace původního souvrství skrz sypké vrstvy novou progresivní metod, pomocí které se dá těmto problémům vyhnout či alespoň je výrazně eliminovat.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Poškození podlahy a nosných stěn dřevostavby rodinného domu

 • DEKTIME
 • 5
 • 2020
 • Dřevostavba sloupková
 • Sokl
 • Porucha vada
 • Vliv vody a vlhkosti
 • TZB voda topení plyn elektro vzduchotechnika

Článek popisuje rozsah a náročnost opravy poškození dřevostavby způsobené nedostatečně provedenými zkouškami rozvodů TZB před zahájením provozu domu. Čtvrtina domu byla zasažena vlhkostí či biotitickým napadením během cca 3 let.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Pomůže BIM při určování cen staveb?

 • DEKTIME
 • 4
 • 2020
 • BIM, digitalizace, oceňování, řízení staveb
 • Stavební knihovna DEK

Článek popisuje, jak BIM a digitalizace výrazně přispívají ke vzniku chytrých řešení, která jednoznačně mohou pomoci při určování cen staveb. Jedná se o rychlejší výpočty a zpracování výměr, propojení 3D modelu a cenových informací (5D), vznik centrálních databází informací použitelných pro ocenění i pro další obory.

Přečíst podrobnosti

Partneři programu