Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
1
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

Roznášecí a nášlapné vrstvy podlah

 • DEKTIME
 • 4
 • 2020
 • Podlaha

Článek shrnuje technické požadavky na podlahy a zásady pro návrh, realizaci a přejímku roznášecích vrstev podlah. Nabízí přehled vhodných skladeb podlah podle druhu provozu a podle volby druhu nášlapné vrstvy.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Drenáže podzemních částí staveb

 • DEKTIME
 • 3
 • 2020
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Spolehlivost podle ČHIS
 • Drenáž
 • Výklad problematiky, zásady navrhování, normy
 • Spodní stavba, základy
 • Hydroizolace

V tomto dílu článku jsou prezentovány jednotlivé konstrukční principy drenáží vycházející ze zkušeností odborníků sdružených v České hydroizolační společnosti (ČHIS) a respektující směrnici ČHIS 06 - HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - ÚPRAVA HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ PODZEMNÍCH ČÁSTÍ STAVEB - DRENÁŽE.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Navrhování drenáží

 • DEKTIME
 • 2
 • 2020
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Spolehlivost podle ČHIS
 • Drenáž
 • Výklad problematiky, zásady navrhování, normy
 • Spodní stavba, základy
 • Hydroizolace

Směrnice ČHIS 06 je zpracována tak, aby současné předpisy a trendy v oblasti nakládání se srážkovou vodou byly správně zakomponovány do konstrukčního řešení drenáží. Ing. Antonín Žák, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny, ve které vznikal návrh textu směrnice, připravil sérii článků zaměřených na výklad principů a zásad uplatněných ve směrnici.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Ročník 2020

 • DEKTIME
 • 1
 • 2020

Vážení projektanti, architekti, technicky zaměření specialisté, dovolte mi, abych vám popřál mnoho štěstí a úspěchů během celého roku 2020 jak v soukromí, tak i při výkonu své profese. I v letošním roce jsme připraveni vás maximálně podporovat a reagovat na vaše potřeby. Vaší přízně si nesmírně vážíme. Proto jsme pro vás loni uspořádali cyklus SEMINÁŘŮ DEK 2019 zaměřených mimo jiné i na přiblížení nových trendů v oblasti efektivního projektování, cyklus seminářů DEKSOFT zabývajících se energetickou náročností budov od roku 2020, seminářů ÚRS CZ - TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ EFEKTIVNĚ a mnoho dalších aktivit v oblasti stavebnictví.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Skladby podlah s teplovodním vytápěním

 • DEKTIME
 • 10
 • 2019
 • Podlaha
 • TZB voda topení plyn elektro vzduchotechnika
 • Vytápění podlahové teplovodní

Ing. Lukáš Rundt, specialista na rozvody vody, topení a plynu, shrnul základní požadavky na skladby podlah se zabudovaným teplovodním vytápěním. V druhé části článku představí 4 systémy teplovodního podlahového vytápění pro různé účely použití.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Inovativní řešení skladeb stěn roubených staveb

 • DEKTIME
 • 9
 • 2019
 • Dřevostavba roubená
 • Dřevostavba panelová
 • Ověřování v experimentálním centru DERIC
 • DEKPANEL

Dřevostavby získávají u stavebníků stále větší oblibu. Své místo mezi dřevostavbami si udržují i roubenky. Pokud mají roubenky splnit všechny současné požadavky na stavby, jejich konstrukce se poněkud komplikuje. A pokud si mají zachovat klasický vzhled, musí být konstrukce zvlášť dobře vymyšlená. O hledání chytré konstrukce pro moderní roubenky s klasickým vzhledem je článek ing. Martinka.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Použití PU lepidel pro stabilizaci vrstev střech

 • DEKTIME
 • 8
 • 2019
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika
 • Ověřování v experimentálním centru DERIC

Spolehlivá stabilizace vrstev střech lepením vyžaduje použití ověřených lepidel a způsobů jejich aplikace. Pro návrh jsou nutné věrohodné hodnoty přídržnosti lepidel na podkladu. Autor článku ing. Kafka organizoval rozsáhlé zkoušky přídržnosti různých lepidel při různých klimatických podmínkách, způsobech aplikace a také při různých nerovnostech podkladu. S částí získaných poznatků, které nyní uplatňujeme při tvorbě systémových skladeb střech, nás seznámí ve svém článku.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Hledání střešních PVC-P fólií

 • DEKTIME
 • 7
 • 2019
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Ověřování v experimentálním centru DERIC
 • Hydroizolace

Střešní hydroizolační fólie jsou jednou z variant materiálového řešení povlakových hydroizolací střech. Nejčastěji se uplatňují na objektech velkého rozsahu, obchodních, skladovacích a administrativních budovách. Rozšiřuje se ale jejich použití i na objektech menších, jako bytové a rodinné domy. Oproti hydroizolacím z asfaltových pásů, které je ve většině případů nutno provádět ve dvou vrstvách, se hydroizolační fólie provádí jen v jedné vrstvě. To je významná výhoda z pohledu pracnosti, obzvláště v současné době, kdy je nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Hutnicí technika ve stavební praxi

 • DEKTIME
 • 6
 • 2019
 • Technologické postupy, stroje, nářadí

Ing. Plecháč, technik DEK půjčovny stavebních strojů a nářadí, se zaměřil na technologii hutnění a volbu správných strojů pro hutnění zemin.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Umisťování elektroinstalací v bytech a rodinných domech

 • DEKTIME
 • 5
 • 2019
 • TZB voda topení plyn elektro vzduchozechnika

V článku se zaměříme především na zásady pro umísťování kabelových rozvodů a elektrických zařízení v bytech a rodinných domech.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Partneři programu