Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
1
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

Systémy okenních žaluzií, zásady správné volby, návrhu a realizace

 • DEKTIME
 • 5
 • 2023

Slunce se ve stavbách vždy využívalo jako levný zdroj energie v zimním období, ale s postupnou změnou klimatu je nutné ještě více myslet na stínění a ochranu interiéru před přehříváním v letním období. Je to nezbytné pro pohodu v interiéru a pro šetření energií na chlazení budovy. Správně zvolený typ stínění zajistí stabilní množství světla a tepla v interiéru po celý rok. Se systémy stínění, které jsou v nabídce Stavebnin DEK a se zásadami pro jejich použití nás seznámí jeden z techniků pro stavební materiály.

Přečíst podrobnosti

Terasy paláce Lucerna

 • DEKTIME
 • 4
 • 2023
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Hydroizolace
 • Porucha vada

Několik let probíhá postupná obnova teras památkově chráněného paláce Lucerna podle návrhu architektonické kanceláře prof. Petra Hájka. Terasy byly po dlouhé době zpřístupněny veřejnosti. Článek dokumentuje průzkum teras a provádění obnovy hydroizolační funkce teras včetně neobvyklého řešení některých konstrukčních detailů, na jejichž návrhu se podílel Atelier DEK.

Přečíst podrobnosti

Dřevěný dům ze systému DEKPANEL na roštu a prefabrikovaných betonových pilotách

 • DEKTIME
 • 3
 • 2023
 • Dřevostavba panelová
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • DEKPANEL

Systému DEKPANEL jsme se věnovali i v minulém vydání DEKTIME. Konzultační technik Jiří Macura na realizaci nástavby školní budovy prezentoval výhody konstrukčního systému z masivních šroubovaných dřevěných panelů. Jeho kolega Peter Hurban v tomto článku na novostavbě rodinného domu prezentuje u nás zatím méně obvyklý, ale pro dřevostavbu velmi vhodný způsob založení.

Přečíst podrobnosti

Nástavba na budově základní školy realizovaná z konstrukčního systému DEKPANEL

 • DEKTIME
 • 2
 • 2023
 • Dřevostavba panelová
 • DEKPANEL
 • Nástavba

DEKPANEL je stěnový konstrukční systém z masivních šroubovaných dřevěných panelů. Hlavní výhodou je rychlost výstavby. Panely jsou přesně opracovány na plošném CNC obráběcím centru a následná montáž na stavbě je velmi rychlá. Další výhodou je úspora vnitřního obytného prostoru. V porovnání se zděnými stěnami má DEKPANEL menší tloušťku. Samotný panel je difúzně otevřený. Panely s označením F jsou opatřeny vzduchotěsnicí fólií, která je vložena mezi vrstvy prken při výrobě panelu. Při výrobě panelu není používáno žádné lepidlo ani jiné chemické přípravky, rostlé dřevo je obnovitelnou stavební hmotou.

Přečíst podrobnosti

Potíže se svařením spojů fóliové hydroizolace na měkkém podkladu

 • DEKTIME
 • 12
 • 2022
 • Porucha vada
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Hydroizolace

David Svoboda zdokumentoval poruchu střechy nad administrativní budovou, pro jejíž rekonstrukci byly použity vhodné a pro skladby střech určené materiály. Stačilo však vadné zabudování jednoho z materiálů a problém byl na světě.

Přečíst podrobnosti

Pan docent Kutnar slaví 80. narozeniny

 • DEKTIME
 • 11
 • 2022
 • Hydroizolační konstrukce a opatření

Vysokoškolský pedagog, soudní znalec, autorizovaný inženýr, který ovlivnil několik generací inženýrů ve vnímání významu hydroizolací a potřeby komplexního přístupu k řešení hydroizolací a střech. Byl pořadatelem odborných kongresů zaměřených na uvedenou problematiku. Vydal několik monografií, napsal množství článků a příspěvků do sborníků, vystupoval na odborných konferencích a kongresech.

Přečíst podrobnosti

Vlhkostní porucha v kontaktu střechy TOPDEK a štítu

 • DEKTIME
 • 11
 • 2022
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Kondenzace
 • Vzduchotěsnost
 • Fasáda s ETICS
 • TOPDEK

Nadkrokevní zateplení šikmé střechy se v poslední době stává čím dál častějším řešením u novostaveb i rekonstrukcí. Ve velké většině případů se zrodí nová, kvalitní, funkční střecha se spoustou výhod, zvláště, pokud lze dodržet všechna doporučení pro použití a stavební připravenost. Tento článek se věnuje případu, kdy se sice podařilo zajistit, aby prvky krovu neprocházely obálkou stavby, ale nebyla dobře napojena parozábrana střechy na obvodové stěny. Problémy s kondenzací vlhkosti v kontaktu střechy a štítu nastaly hned během první zimy. Problémy naštěstí pominuly po opravě napojení parozábrany na obvodovou stěnu.

Přečíst podrobnosti

Poškození PVC fólie kolem skleněného zábradlí na terase bytového domu

 • DEKTIME
 • 10
 • 2022
 • Hydroizolační konstrukce a opatření
 • Porucha vada
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Hydroizolace
 • Vliv odrazu světla

Již několikrát jsme se v DEKTIME zmínili o přehřívání povrchů střech s povlakovou hydroizolací v důsledku odrazů slunečního záření od prosklených ploch fasád, světlíků nebo zábradlí teras. Dosud jsme se o tomto jevu zmiňovali především v souvislosti s poškozením polystyrenové tepelné izolace ve skladbě střechy. Brněnský konzultační technik Atelieru DEK ing. Martin Klimeš zdokumentoval případ, kde vysoká teplota způsobila degradaci hydroizolačního materiálu.

Přečíst podrobnosti

Šikmé střechy řadových rodinných domů s hydroizolací z PVC-P fólie a profily ALKORDESIGN

 • DEKTIME
 • 9
 • 2022
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Hydroizolace

Obliba plechových krytin se stojatou drážkou v posledních letech roste, a to nejen v horských oblastech. Jak ale splnit požadavek architekta či investora tam, kde ji není z konstrukčního, hydroizolačního nebo tepelnětechnického hlediska vhodné použít? Vzhledu falcované krytiny lze docílit i svařitelnou hydroizolační PVC-P fólií ALKORPLAN doplněnou o profil imitující stojatou drážku ALKORDESIGN. Konzultační technik Atelieru DEK měl možnost se podílet na řešení koncepce střechy, kde byl tento systém použit.

Přečíst podrobnosti

Destrukce dřevěného horního pláště střechy kdysi rekonstruované změnou z jednoplášťové na dvouplášťovou

 • DEKTIME
 • 8
 • 2022
 • Porucha vada
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Hydroizolace

Bytový dům, jehož střechou se článek zabývá, byl postaven v roce 1968. Střecha byla v době výstavby řešena jako plochá, jednoplášťová. Střechou začalo cca po 20 letech zatékat a tak byla v roce 1990 rekonstruována.

Přečíst podrobnosti

Partneři programu