Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

KONDENZACE V DUTINĚ PŘESAHU STŘECHY

  • DEKTIME SPECIÁL

Konzultační technik ing. Petr Hofman pomáhal hledat příčiny hnědých skvrn na fasádě. Některé indicie ukazovaly na ptáky, kteří již jednou, v době, kdy stavba nebyla dokončená, způsobili škody na okraji střechy. Nakonec se ukázalo, že problém je jinde. Potvrdilo se, že detaily rozhodují o úspěchu realizace.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

PROBLÉMY DŘEVOSTAVEB SPOJENÉ S PORUCHAMI INSTALACÍ

  • DEKTIME SPECIÁL

DEKTIME SPECIÁL 2022. Poškození dřevěných nosných konstrukcí dřevostaveb vlivem působení vody, která se do konstrukce dostane, je situací, do které by se jistě nechtěl z pohledu majitele domu dostat nikdo z nás. Je tedy velmi důležité už v návrhu staveb použít selský rozum a zvážit všechna rizika proniknutí vody k dřevěné konstrukci.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

VLHKOSTNÍ PROBLÉMY LEHKÉ PANELOVÉ STŘECHY

  • DEKTIME SPECIÁL

V červenci roku 2020 se na nás obrátilo Město Dobruška s žádostí o konzultaci vlhkostních problémů střechy základní školy. Do střechy, která byla provedena v roce 2001, již delší dobu zatéká. To se projevuje mokrými fleky na sádrokartonovém podhledu a při intenzivním dešti dokonce úkapem vody spárami mezi sádrokartonovými deskami a to zejména v okolí světlíků.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

OCHRANNÝ PROSTOR VE SPODNÍ STAVBĚ SPRÁVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ

  • DEKTIME SPECIÁL

U koupaliště ve Vratimově proběhla výstavba nové správní budovy, která bude sloužit jak koupališti tak i pro místní fotbalový klub. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, kde spodní patro je z jedné strany celé pod terénem. Ve spodním patře se nachází prostory restaurace se zázemím, šaten a sociálních zařízení.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

KONDENZACE VLHKOSTI V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU

  • DEKTIME SPECIÁL

V článku se zaměřím především na pravděpodobné příčiny vlhkostních problémů v kontaktním zateplovacím systému realizovaném při rekonstrukci a nástavbě rodinného domu v Plzni.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

OPRAVA NEFUNKČNÍ DRENÁŽE

  • DEKTIME SPECIÁL

Při sanaci vlhké spodní stavby starších rodinných i bytových domů bývá často jako jedno z opatření prováděna obvodová drenáž. Drenáž se uplatní především v případech, kdy je objekt zasazen do nepropustného horninového prostředí tak, že dochází k hromadění vody v zásypu stavební jámy a voda pak tlakem působí na stavební konstrukce.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

PROBLEMATIKA TERAS NAD BYTOVÝMI JEDNOTKAMI

  • DEKTIME SPECIÁL

Konzultační technik Atelieru DEK působící na liberecku se ve svém článku zaměřil na problémy, které vznikají majitelům bytů, nad nimiž jsou terasy patřící k bytům jiných majitelů. Zkušenosti ukazují, že je třeba přístup k případné opravě hydroizolace v terase předem ošetřit smluvně, nebo musí být hydroizolace navrhována tak, aby byla spolehlivá, i když bude zcela nepřístupná pro opravy.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

DEFEKT SPODNÍ STAVBY V NEPROPUSTNÉM PROSTŘEDÍ

  • DEKTIME SPECIÁL

Spolupracující projektant v jihočeském regionu se pustil do realizace vlastního rodinného domu. Rodinný dům je koncipován jako dvoupodlažní s částečným podsklepením pod prostorem garáže. Podsklepená část má sloužit jako sklad sezónních věcí (lyže, kola apod.).

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

VÝSKYT TRHLIN NA STĚNÁCH POD STROPY Z PŘEDPJATÝCH PANELŮ

  • DEKTIME SPECIÁL

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S NOSNOU KONSTRUKCÍ DEKPANEL A PROVĚTRÁVANOU DŘEVĚNOU FASÁDOU

  • DEKTIME SPECIÁL

Následující článek popisuje realizaci rodinného domu v obci Hradešice v okrese Klatovy. V článku se zaměřím především na nosný systém domu, jeho fasádu a inspirativní detaily stavby.

Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Partneři programu