Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

Pan docent Kutnar slaví 80. narozeniny

 • DEKTIME
 • 11
 • 2022
 • Hydroizolační konstrukce a opatření

Vysokoškolský pedagog, soudní znalec, autorizovaný inženýr, který ovlivnil několik generací inženýrů ve vnímání významu hydroizolací a potřeby komplexního přístupu k řešení hydroizolací a střech. Byl pořadatelem odborných kongresů zaměřených na uvedenou problematiku. Vydal několik monografií, napsal množství článků a příspěvků do sborníků, vystupoval na odborných konferencích a kongresech.

Přečíst podrobnosti

Vlhkostní porucha v kontaktu střechy TOPDEK a štítu

 • DEKTIME
 • 11
 • 2022
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Kondenzace
 • Vzduchotěsnost
 • Fasáda s ETICS
 • TOPDEK

Nadkrokevní zateplení šikmé střechy se v poslední době stává čím dál častějším řešením u novostaveb i rekonstrukcí. Ve velké většině případů se zrodí nová, kvalitní, funkční střecha se spoustou výhod, zvláště, pokud lze dodržet všechna doporučení pro použití a stavební připravenost. Tento článek se věnuje případu, kdy se sice podařilo zajistit, aby prvky krovu neprocházely obálkou stavby, ale nebyla dobře napojena parozábrana střechy na obvodové stěny. Problémy s kondenzací vlhkosti v kontaktu střechy a štítu nastaly hned během první zimy. Problémy naštěstí pominuly po opravě napojení parozábrany na obvodovou stěnu.

Přečíst podrobnosti

Poškození PVC fólie kolem skleněného zábradlí na terase bytového domu

 • DEKTIME
 • 10
 • 2022
 • Hydroizolační konstrukce a opatření
 • Porucha vada
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Hydroizolace
 • Vliv odrazu světla

Již několikrát jsme se v DEKTIME zmínili o přehřívání povrchů střech s povlakovou hydroizolací v důsledku odrazů slunečního záření od prosklených ploch fasád, světlíků nebo zábradlí teras. Dosud jsme se o tomto jevu zmiňovali především v souvislosti s poškozením polystyrenové tepelné izolace ve skladbě střechy. Brněnský konzultační technik Atelieru DEK ing. Martin Klimeš zdokumentoval případ, kde vysoká teplota způsobila degradaci hydroizolačního materiálu.

Přečíst podrobnosti

Šikmé střechy řadových rodinných domů s hydroizolací z PVC-P fólie a profily ALKORDESIGN

 • DEKTIME
 • 9
 • 2022
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Hydroizolace

Obliba plechových krytin se stojatou drážkou v posledních letech roste, a to nejen v horských oblastech. Jak ale splnit požadavek architekta či investora tam, kde ji není z konstrukčního, hydroizolačního nebo tepelnětechnického hlediska vhodné použít? Vzhledu falcované krytiny lze docílit i svařitelnou hydroizolační PVC-P fólií ALKORPLAN doplněnou o profil imitující stojatou drážku ALKORDESIGN. Konzultační technik Atelieru DEK měl možnost se podílet na řešení koncepce střechy, kde byl tento systém použit.

Přečíst podrobnosti

Destrukce dřevěného horního pláště střechy kdysi rekonstruované změnou z jednoplášťové na dvouplášťovou

 • DEKTIME
 • 8
 • 2022
 • Porucha vada
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Hydroizolace

Bytový dům, jehož střechou se článek zabývá, byl postaven v roce 1968. Střecha byla v době výstavby řešena jako plochá, jednoplášťová. Střechou začalo cca po 20 letech zatékat a tak byla v roce 1990 rekonstruována.

Přečíst podrobnosti

Střešní systém TOPDEK na střeše z masivních dřevěných panelů

 • DEKTIME
 • Dřevostavba panelová
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • TOPDEK
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha

Konzultační technik Atelieru DEK sledoval realizaci nadkrokevní skladby střechy na rodinném domě, jehož nosné konstrukce stěn i střechy jsou z dřevěných panelů. Realizace ukázala velké výhody této kombinace konstrukčních systémů.

Přečíst podrobnosti

Vlhkostní poruchy chybně navržené jednoplášťové střechy s dřevěnou konstrukcí nad bazénem a její rekonstrukce

 • DEKTIME
 • 6
 • 2022
 • Kondenzace
 • Porucha vada
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Vlhkostní režim skladby

Na případu poruchy střechy přístavby s domácím bazénem se znovu potvrdilo, že jednoplášťová lehká nevětraná střecha s difuzně málo propustnou krytinou, s parozábranou z lehké fólie a nosným dřevem uvnitř skladby je velmi rizikovým řešením.

Přečíst podrobnosti

Zajímavá realizace venkovního bazénu u rodinného domu s hydroizolační fólií z měkčeného PVC

 • DEKTIME
 • 5
 • 2022
 • Hydroizolační konstrukce a opatření
 • Bazén s fólií

V článku představíme velmi povedenou realizaci venkovního bazénu u rodinného domu, kde se použila fólie ALKORPLAN 3000 TOUCH Elegance. Bazény s pevnou konstrukcí, jejíž tvar je přizpůsoben požadavkům investora, a s izolací z kvalitní designové bazénové fólie se u rodinných domů objevují stále častěji.

Přečíst podrobnosti

Realizace hydroizolačního systému DUALDEK na suterénu trafostanice

 • DEKTIME
 • 4
 • 2022
 • Hydroizolační konstrukce a opatření
 • Spodní stavba, základy
 • DUALDEK
 • Hydroizolace

Pro ochranu suterénu stavby strategického významu před vodou byl projektantem zvolen dvojitý fóliový hydroizolační systém s možností kontroly a aktivace. Článek přináší postřehy z průběhu realizace systému DUALDEK.

Přečíst podrobnosti

Nebezpečí jménem radon

 • DEKTIME
 • 3
 • 2022
 • Ochrana proti radonu
 • Hydroizolace
 • Spodní stavba, základy

Autor článku se zaměřil na výskyt radonu na našem území a zdravotní rizika spojená s pronikáním radonu do budov a pokusil se přiblížit některé body revize normy ČSN 73 0601 z roku 2019.

Přečíst podrobnosti

Partneři programu