Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

VLHKOSTNÍ PROBLÉMY LEHKÉ DŘEVĚNÉ STŘECHY S NETĚSNOU PAROZÁBRANOU

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Porucha vada
 • Kondenzace
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci

Na jaře 2020 jsme prováděli průzkum střechy rodinného domu, který byl rok po celkové rekonstrukci. Rekonstrukcí prošla i střecha. Důvodem našeho průzkumu byly pochybnosti investora o kvalitě provedení parotěsnicí vrstvy. Zjišťovali jsme stav krytiny a jejího podkladu, prohlíželi jsme podstřešní prostory a provedli sondy do střešního pláště.

Stáhnout v PDF

VLHKOSTNÍ PROBLÉMY PLOCHÉ STŘECHY RODINNÉHO DOMU A JEJICH PŘÍČINY

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Kondenzace
 • Porucha vada

Majitel objektu při každoroční údržbě a kontrole střechy zjistil, že se střechou není něco v pořádku. Pozval nás na prohlídku ploché dřevěné víceplášťové střechy, kterou považoval za větranou, protože na fasádě byly připevněny mřížky. Již při chůzi po střeše bylo zjevné, že OSB desky pod hydroizolací jsou lokálně shnilé a fólie visí ve vzduchu.

Stáhnout v PDF

VLHKOSTNÍ PROBLÉMY LEHKÉ DŘEVĚNÉ PLOCHÉ STŘECHY S NETĚSNOU PAROZÁBRANOU A VADNÝMI ODTAHY VNITŘNÍHO VZDUCHU

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Porucha vada
 • Hydroizolace
 • Skladba nebo detail obsahující dřevo

Na podzim roku 2018 byl proveden průzkum střechy bytového domu. Důvodem byly vlhkostní poruchy v interiéru. V bytech se na podhledu tvořily vlhké skvrny. Při průzkumu byly provedeny sondy pro zjištění skladby střechy a stavu jednotlivých vrstev.

Stáhnout v PDF

OCHRANNÝ PROSTOR VE SPODNÍ STAVBĚ SPRÁVNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Drenáž
 • Spodní stavba, základy
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Hydroizolace

U koupaliště ve Vratimově proběhla výstavba nové správní budovy, která bude sloužit jak koupališti tak i pro místní fotbalový klub. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, kde spodní patro je z jedné strany celé pod terénem. Ve spodním patře se nachází prostory restaurace se zázemím, šaten a sociálních zařízení.

Stáhnout v PDF

KONDENZACE VLHKOSTI V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Fasáda s ETICS
 • Porucha vada
 • Kondenzace
 • Vliv vody a vlhkosti
 • ETICS

V článku se zaměřím především na pravděpodobné příčiny vlhkostních problémů v kontaktním zateplovacím systému realizovaném při rekonstrukci a nástavbě rodinného domu v Plzni.

Stáhnout v PDF

OPRAVA NEFUNKČNÍ DRENÁŽE

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Spodní stavba, základy
 • Drenáž
 • Porucha vada
 • Hydroizolace

Při sanaci vlhké spodní stavby starších rodinných i bytových domů bývá často jako jedno z opatření prováděna obvodová drenáž. Drenáž se uplatní především v případech, kdy je objekt zasazen do nepropustného horninového prostředí tak, že dochází k hromadění vody v zásypu stavební jámy a voda pak tlakem působí na stavební konstrukce.

Stáhnout v PDF

DEFEKT SPODNÍ STAVBY V NEPROPUSTNÉM PROSTŘEDÍ

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Drenáž
 • Spodní stavba, základy
 • Porucha vada
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Hydroizolace

Spolupracující projektant v jihočeském regionu se pustil do realizace vlastního rodinného domu. Rodinný dům je koncipován jako dvoupodlažní s částečným podsklepením pod prostorem garáže. Podsklepená část má sloužit jako sklad sezónních věcí (lyže, kola apod.).

Stáhnout v PDF

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S NOSNOU KONSTRUKCÍ DEKPANEL A PROVĚTRÁVANOU DŘEVĚNOU FASÁDOU

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Fasáda provětrávaná
 • Dřevostavba panelová
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • DEKPANEL

Následující článek popisuje realizaci rodinného domu v obci Hradešice v okrese Klatovy. V článku se zaměřím především na nosný systém domu, jeho fasádu a inspirativní detaily stavby.

Stáhnout v PDF

VÝZNAM DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY VE SKLADBĚ ŠIKMÉ STŘECHY

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Skládaná krytina a doplňková hydroizolační vrstva DHV
 • Doplňková hydroizolační vrstva

Poznání získané sledováním nefunkčních řešení je cennou zpětnou vazbou pro navrhování konstrukcí nových. Níže popsaný příklad vadné hydroizolační konstrukce šikmé střechy možná čtenáře překvapí. Ukáže totiž úskalí řešení, které je stále mnohými projektanty i zhotoviteli považováno za běžný funkční standard.

Stáhnout v PDF

POZNATKY Z DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ S VRTACÍ SOUPRAVOU DEK

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Kotvení
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

Na Seminářích DEK 2019 byl odborné veřejnosti představen systém vyvinutý pro rekonstrukce plochých střech se sypkými nesoudržnými vrstvami, u kterých dosud nebylo možné efektivní zajistit fixaci střešního pláště proti účinkům sání větru.

Stáhnout v PDF

Partneři programu