Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

Výskyt trhlin na stěnách pod stropy z předpjatých panelů

 • DEKTIME
 • Porucha vada
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Problémy dřevostaveb spojené s poruchami instalací

 • DEKTIME
 • Dřevostavba sloupková
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Porucha vada

Poškození dřevěných nosných konstrukcí dřevostaveb vlivem působení vody, která se do konstrukce dostane, je situací, do které by se jistě nechtěl z pohledu majitele domu dostat nikdo z nás. Je tedy velmi důležité už v návrhu staveb použít selský rozum a zvážit všechna rizika proniknutí vody k dřevěné konstrukci.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Realizace nadkrokevního systému TOPDEK (nejen) na masivní nosné konstrukci střechy

 • DEKTIME
 • Řešení DEK
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci

Tento článek nabízí další ukázku velmi povedené realizace domu s nadkrokevní skladbou TOPDEK. Skladba TOPDEK umožnila realizaci estetického záměru stavebníka a přispěla k uživatelskému komfortu.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Vlhkostní problémy lehké panelové střechy

 • DEKTIME
 • Střecha nepochůzná
 • Kondenzace
 • Životnost
 • Vliv vody a vlhkosti
 • Porucha vada

V červenci roku 2020 se na nás obrátilo Město Dobruška s žádostí o konzultaci vlhkostních problémů střechy základní školy. Do střechy, která byla provedena v roce 2001, již delší dobu zatéká. To se projevuje mokrými fleky na sádrokartonovém podhledu a při intenzivním dešti dokonce úkapem vody spárami mezi sádrokartonovými deskami a to zejména v okolí světlíků.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Vegetační střechy

 • DEKTIME
 • Střecha vegetační
 • Ověřování v experimentálním centru DERIC

Vegetační střechy se v poslední době staly jedním z nejdiskutovanějších témat ve stavebnictví. Hovoří se o jejich využití pro snížení vlivu přívalových dešťů, pro zvýšení retence území, pro zlepšení životního prostředí měst, pro odlehčení kanalizační sítě nebo pro snížení vlivu tepelných ostrovů velkých měst. Pro optimalizaci návrhu vhodné vegetační střechy je nezbytné rozumět jejich chování v reálných klimatických a konstrukčních podmínkách. V experimentálním centru DERIC je proto nyní zadáno řešení několika úkolů týkajících se vlastností vegetačních střech.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Realizace šikmé střechy TOPDEK na vlašském krovu

 • DEKTIME
 • Střecha se skládanou krytinou - šikmá střecha
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci

Systém TOPDEK pro nadkrokevní skladbu šikmé střechy máme již dlouhodobě v Atelieru DEK prověřený spoustou realizací. V tomto případě se investor rozhodl, že chce mít pohledové krokve v interiéru tzv. „po vlašsku“ – neboli rovnoběžně s okapem.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Vegetační střechy

 • DEKTIME
 • Střecha vegetační
 • Výklad problematiky, zásady navrhování, normy
 • Řešení DEK
 • Ověřování v experimentálním centru DERIC

O vegetačních střehcách se hovoří v souvislosti s jejich využitím pro snížení vlivu přívalových dešťů, pro zvýšení retence území, pro zlepšení životního prostředí měst, pro odlehčení kanalizační sítě nebo pro snížení vlivu tepelných ostrovů velkých měst. Pro optimalizaci návrhu vhodné vegetační střechy je nezbytné rozumět jejich chování v reálných klimatických a konstrukčních podmínkách. V experimentálním centru DERIC je proto nyní zadáno řešení několika úkolů týkajících se vlastností vegetačních střech. Současné poznání o vegetačních střechách ve společnosti DEK bude publikováno ve čtyřech samostatných dílech. První z nich je věnován retenčním vlastnostem.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Řešení okrajů střechy s povlakovou hydroizolací s využitím plechových profilů DEKMETAL

 • DEKTIME
 • Konstrukční detail
 • Řešení DEK

Ve svém článku navazuji na problematiku zabudovaných dřevěných prvků v detailech jednoplášťových střech s povlakovými hydroizolacemi. V červnu 2018 jsme v DEKTIME publikovali článek o havárii detailů atik novostavby rodinného domu působením účinků silného větru. OSB deska použitá pro vytvoření rovného, tuhého a únosného podkladu koruny atiky byla po třech letech provozu domu ztrouchnivělá, zcela nesoudržná ve své hmotě a její stav byl označen za hlavní příčinu havárie detailu. Zpracovaným znaleckým posudkem bylo za příčinu destrukce dřeva (OSB desek) stanoveno namáhání vodou zabudovanou do střechy v průběhu realizace. Při řešení jiných případů jsme identifikovali i další příčiny vlhnutí.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Ročník 2021

 • DEKTIME

Ani v tomto období nechceme rezignovat na vzájemný osobní kontakt a proto i nadále je vám k dispozici podpora poskytovaná proškolenými regionálními konzultačními techniky STAVEBNIN DEK ať už přímo u vás či pomocí vzájemného vzdáleného propojení elektronickými komunikačními technologiemi.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Rekonstrukce obvodového pláště vyhnívacích nádrží čistírny odpadních vod v Plzni

 • DEKTIME
 • Řešení DEK

Ing. Tomáš Ziegler, konzultační technik Atelieru DEK, informuje ve svém článku o návrhu a realizaci nového opláštění válcových vyhnívacích nádrží. Pro nové opláštění byl využit fasádní větraný obklad systému Dekmetal z kovového roštu a kazet z lakovaného plechu.

Přečíst podrobnosti Stáhnout celé číslo v PDF

Partneři programu