Přihlásit | Registrovat

Přihlášení


Registrace do programu DEKPARTNER

Přihlašovací údaje
Zaměření*
Kontaktní údaje

Zapomenuté heslo


Vzdělávací centrum

Články

Společnost DEK od roku 2005 vydává časopis DEKTIME, který je určený široké odborné veřejnosti, především však projektantům a architektům. V časopise prezentujeme mimo jiné zkušenosti techniků získané na stavbách. Od 1.1.2016 je nahrazena tištěná forma časopisu DEKTIME elektronickou formou. Články jsou rozesílány e-maily. K odběru E-DEKTIME se lze přihlásit zadáním emailové adresy v pravém dolním rohu zápatí webové stránky. V této sekci si lze prohlédnout i další odborné články, jejichž autory či korektory byli technici ATELIERu DEK. Jedná se o články publikované na webu ATELIERU DEK, DEKSOFT apod.

Část obsahu tohoto nového webu jsme získali převedením obsahu ze starších webů. Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, budeme vděčni za upozornění zasláním připomínek na dekpartner@dek.cz. Pomozte nám nový web zlepšit. Děkujeme!
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr
0
Zrušit výběr

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S NOSNOU KONSTRUKCÍ DEKPANEL A PROVĚTRÁVANOU DŘEVĚNOU FASÁDOU

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Fasáda provětrávaná
 • Dřevostavba panelová
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • DEKPANEL

Následující článek popisuje realizaci rodinného domu v obci Hradešice v okrese Klatovy. V článku se zaměřím především na nosný systém domu, jeho fasádu a inspirativní detaily stavby.

Stáhnout v PDF

VÝZNAM DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY VE SKLADBĚ ŠIKMÉ STŘECHY

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Skládaná krytina a doplňková hydroizolační vrstva DHV
 • Doplňková hydroizolační vrstva

Poznání získané sledováním nefunkčních řešení je cennou zpětnou vazbou pro navrhování konstrukcí nových. Níže popsaný příklad vadné hydroizolační konstrukce šikmé střechy možná čtenáře překvapí. Ukáže totiž úskalí řešení, které je stále mnohými projektanty i zhotoviteli považováno za běžný funkční standard.

Stáhnout v PDF

POZNATKY Z DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ S VRTACÍ SOUPRAVOU DEK

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Kotvení
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

Na Seminářích DEK 2019 byl odborné veřejnosti představen systém vyvinutý pro rekonstrukce plochých střech se sypkými nesoudržnými vrstvami, u kterých dosud nebylo možné efektivní zajistit fixaci střešního pláště proti účinkům sání větru.

Stáhnout v PDF

OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY PRO VÝBĚR SORTIMENTU K TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ SKRZ HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022
 • Spodní stavba, základy
 • Ověřování v experimentálním centru DERIC

Skrz stěny nebo podlahy suterénu mohou prostupovat různá média o různých průměrech a v různě velkých skupinách. Pro utěsnění prostupů ve spodní stavbě se používají speciální výrobky, které jsou testovány na plynotěsnost a na vodotěsnost.

Stáhnout v PDF

DEKTIME SPECIÁL 2022 - celé číslo

 • DEKTIME SPECIÁL
 • 2022

Sborník obsahuje články konzultačních techniků působících v rámci prodejních míst společnosti STAVEBNINY DEK po celé ČR.

Stáhnout v PDF

Nastavení technické podpory v roce 2022

 • DEKTIME
 • 1
 • 2022

Vážení projektanti, architekti, technicky zaměření specialisté, partneři,

dovolte mi, abych popřál v novém roce trvalé zdraví nejen vám, ale i vašim blízkým, což se dnes zdá být nezbytnou podmínkou, aby se opět na delší dobu vrátil klid a pohoda a mohli jste si lépe vychutnat pocity radosti a štěstí při úspěších dosažených během vašeho profesního či soukromého života.

Přečíst podrobnosti

Kondenzace v dutině přesahu střechy

 • DEKTIME
 • DEKTIME SPECIÁL
 • 12
 • 2021
 • Fasáda s ETICS
 • Skladba nad krokvemi nebo na masivní konstrukci
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Porucha vada
 • Kondenzace
 • Vzduchotěsnost

Konzultační technik ing. Petr Hofman pomáhal hledat příčiny hnědých skvrn na fasádě. Některé indicie ukazovaly na ptáky, kteří již jednou, v době, kdy stavba nebyla dokončená, způsobili škody na okraji střechy. Nakonec se ukázalo, že problém je jinde. Potvrdilo se, že detaily rozhodují o úspěchu realizace.

Článek vyšel také v DEKTIME SPECIÁL 2022 (viz pdf).

Přečíst podrobnosti Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Problematika teras nad bytovými jednotkami

 • DEKTIME SPECIÁL
 • DEKTIME
 • 11
 • 2021
 • Střecha provozní, terasa, balkon
 • Porucha vada
 • Spolehlivost podle ČHIS
 • Hydroizolace

Konzultační technik Atelieru DEK působící na liberecku se ve svém článku zaměřil na problémy, které vznikají majitelům bytů, nad nimiž jsou terasy patřící k bytům jiných majitelů. Zkušenosti ukazují, že je třeba přístup k případné opravě hydroizolace v terase předem ošetřit smluvně, nebo musí být hydroizolace navrhována tak, aby byla spolehlivá, i když bude zcela nepřístupná pro opravy.

Článek vyšel také ve sborníku DEKTIME SPECIÁL 2022 (viz pdf).

Přečíst podrobnosti Stáhnout v PDF

Degradace stěn dřevostavby způsobená neudržovaným odvodněním střechy

 • DEKTIME
 • DEKTIME SPECIÁL
 • 10
 • 2021
 • Dřevostavba sloupková
 • Fasáda s ETICS
 • Sokl
 • Porucha vada
 • Vliv vody a vlhkosti

Dřevostavby mají nesporně své místo v řešení udržitelné výstavby. Je ale třeba mít na paměti, že jsou mnohem citlivější na působení vody a vlhkosti. V tomto případě se potvrdilo, že i údržba systémů obsahujících nebo vedoucích vodu v dřevostavbě a v její blízkosti musí být přísnější.

Článek vyšel také v DEKTIME SPECIÁL 2022 (viz pdf).

Přečíst podrobnosti Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Výskyt trhlin na stěnách pod stropy z předpjatých panelů

 • DEKTIME
 • DEKTIME SPECIÁL
 • 9
 • 2021
 • Střecha s povlakovou hydroizolací
 • Strop
 • Porucha vada
 • Stabilita - vítr, sníh, zakládání, statika

V tomto příspěvku je popsána problematika výskytu trhlin především na vnitřních povrchových úpravách zdiva pod stropy z dutinových předpjatých panelů, které tvoří nosnou konstrukci skladby ploché střechy.

Článek vyšel také v DEKTIME SPECIÁL 2022 (viz pdf).

Přečíst podrobnosti Stáhnout v PDF Stáhnout celé číslo v PDF

Partneři programu